^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„ZIELONE CZEKI” 2022 r. – INFORMACJA O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

zieloneczeki logo2022

„Zielone czeki” to nazwa konkursu organizowanego roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jest to konkurs organizowany od 1994 roku i jest związany z promowaniem/ prowadzeniem działań o tematyce ekologicznej. Zgodnie z regulaminem konkursowym dotyczy tegoroczna edycja dotyczy działań/zadań, które zostały zrealizowane w roku 2021.

Zielone czeki" to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko osoby fizyczne, ale również gminy czy też organizacje pozarządowe.

Zgodnie z regulaminem przyznawania „Zielonych Czeków” w aktualnej edycji konkursu nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie śląskim przyznawane są w następujących kategoriach:

- Ekologiczna osobowość roku, gdzie nominowaną może być osoba fizyczna,

- Gmina przyjazna dla czystego powietrza- O nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się gminy: wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta na prawach powiatu,

- Kolejną kategorią, w której przyznawane są nagrody jest: Inwestycja proekologiczna roku. O nagrodę w tej kategorii mogą starać się Beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),

- Kategoria czwarta to Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Już tylko do końca miesiąca tj. 30 czerwca 2022r. można składać wnioski do aktualnej edycji konkursu „Zielone Czeki”.

Aby wziąć udział należy komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zielony czek” przesłać listem, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 31 grudnia bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z jego regulaminem oraz formularzami wniosków dla poszczególnych kategorii można znaleźć na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2780-zielone-czeki-wfosigw-w-katowicach-rozpoczal-przyjmowanie-wnioskow.html

 

Źródło:

WFOŚiGW w Katowicach

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com