^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
5
6
7
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

Rusza nabór wniosków dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19

Rusza nabór wniosków dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19
Wnioski można składać w terminie od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę rolnika. Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy są rolnicy lub małżonkowie rolników, którzy mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc zostanie przyznana do wysokości ustalonej zgodnie ze sposobem obliczenia wysokości pomocy zgodnie z ustalonymi „stawkami”, jednak nie więcej niż równowartość 7.000 Euro. Co ważne, nie ma również kryteriów wyboru, pomoc otrzymają wszyscy uprawnienie rolnicy. Pomoc będzie przyznana danemu beneficjentowi tylko raz.
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
• 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące;
Stawka pomocy odpowiednio wynosi:
a)5100 zł – dla co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b) 10 100 zł – dla co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
c) 16 200 zł – dla co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
d) 20 200 zł – dla powyżej 50 sztuk
• 3 sztuk krów, samic bydła domowego typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące,
Stawka pomocy wynosi:
a) 1000 zł – dla co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b) 2200 zł – dla co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
c) 3000 zł – dla więcej niż 50 sztuk zwierząt;
• 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
Kwoty pomocy to:
a) 1800 zł – dla co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b) 2800 zł – dla 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
c) 4400 zł – dla co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
d) 5500 zł – dla więcej niż 50 sztuk zwierząt;
• 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
stawka pomocy to:
a) 1800 zł – dla co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b) 2800 zł – dla co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
c) 4400 zł – dla co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
d) 5500 zł – dla więcej niż 50 sztuk zwierząt;
• 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r
Stawka wynosi:
a) 500 zł – dla co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
b) 14 900 zł – dla co najmniej 51 sztuk zwierząt i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,
c) 23 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie więcej niż 200 sztuk zwierząt.
2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej
1000 sztuk, płatność odpowiednio wynosi:
a)600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 4000 sztuk zwierząt;
b) 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4000 sztuk zwierząt.
3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, kwota pomocy wynosi:
a)2200 zł – dla co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 5000 sztuk zwierząt,
b) 10 800 zł – dla co najmniej 5001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 9000 sztuk zwierząt,
c) 21 500 zł – dla co najmniej 9001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,
d) 30 000 zł – dla produkcji w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;
• gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawki płatności odpowiednio wynoszą:
a) 4300 zł – dla co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
b) 15 100 zł dla produkcji w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt;
• indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych,
a) 8600 zł – dla produkcji w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
b) 30 000 zł – dla produkcji w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt.
4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
• szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
• tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
Stawki wynoszą:
a) 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2,
b) 4000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2,
c) 7900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2,
d) 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2,
e ) 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanyche lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2
Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.
Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, a wypłata pomocy ma zostać zrealizowana w miesiącu wydania decyzji administracyjnej.

Wniosek i formularze
żródło: ARiMR

kury