^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu Covid-19.

Wkrótce zostanie zatwierdzony rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zakłada on pomoc rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z pandemią koronowirusa. Ministerstwo wnioskowało o uruchomienie niewykorzystanych środków PROW w wysokości 1 mld euro, ostatecznie Komisja Europejska wyraziła zgodę na wykorzystanie 270 mln. euro czyli ponad 1 mld. zł.
Wsparcie będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników spełniających kryteria dostępu określone w PROW 2014-2020. Płatność będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zasadzie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku (będącego jednocześnie wnioskiem o płatność) złożonego przez rolnika. Wysokość będzie zależała od sektora i skali produkcji. Przewiduje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1-30 tys. zł. Maksymalne wsparcie może wynieść 7 tys. euro. Pomocą zostaną objęte sektory wyszczególnione poniżej, a wysokość kwoty wsparcia będzie uzależniona od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie :
• bydło mięsne (wołowina) - co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł
• krowy mleczne (krowy) - co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł
• świń (prosięta/lochy) - co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł
• owiec - co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł
• kóz - co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od 1 000 zł
• drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki) - co najmniej 1 000 szt. drobiu - 2 200 zł;
• drobiu nieśnego (produkcja jaj kur mięsnych)
• upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi) - co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy na postawie bazy danych z Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt na dzień 31 marca br. Do ewidencji będą musieli się dopisać się producenci drobiu i roślin ozdobnych.
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych. Ministerstwo zakłada, że taki nabór może potrwać 14-30 dni. Pierwsze płatności mogą już trafiać do rolników w listopadzie. Szacuje się, że wsparciem może być zainteresowanych około 180 tys. rolników.

kury