^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

logo orb

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” mająca na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  realizuje operację 

Pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej  

Operacja będzie realizowana w formie jednodniowych, bezpłatnych szkoleń stacjonarnych realizowanych na terenie województwa śląskiego. Efektem operacji będzie przeszkolenie 530 ostatecznych odbiorców.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com