^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,

Zaprasza

 na szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu montowanego w kolejnictwie.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i wydaniem zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

integrowana ochrona roślin

technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 r. o godzinie 9.00  w siedzibie ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 .

Koszt szkolenia podstawowego 138 zł/osobę.

Kontakt

(034) 377 01 00

(034) 377 01 12

Sylwia Jackowska 695 660 870

 

News plakat

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com