^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Przegląd Śląskiej Piosenki Regionalnej

242zes

Przegląd Śląskiej Piosenki Regionalnej
Podczas 44 Dni Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w oddziale Mikołów miał miejsce, tradycyjnie już, dwudniowy przegląd śpiewających zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Regionalnych. Tegoroczny przegląd odbył się w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Bujakowianki” z Bujakowa, a został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Na scenie wystąpiło w sumie 20 zespołów, które przyjechały do nas prawie z całego województwa śląskiego i zaprezentowały publiczności śląski, ludowy, regionalny repertuar. Mieliśmy przyjemność oglądać zespoły w ich oryginalnych, ludowych strojach – innych dla każdego rejonu. Przygotowany repertuar nawiązywał do śląskiej tradycji i regionu, z którego dany zespół pochodził. Cieszymy się, że znajdują się w tym gronie twórcy, którzy tworzą własne teksty i własną muzykę. Liczymy, że poprzez nasze konkursy i przeglądy ta tradycja wspólnego śpiewania ludowych piosenek i pieśni zostanie zachowana dla następnych pokoleń.

241 zes

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com