^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Inicjatywy służące włączeniu społecznemu i sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Grupy Współpracy- wyjazd studyjny

KSOW LOGA

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację pn.:

Inicjatywy służące włączeniu społecznemu i sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Grupy Współpracy- wyjazd studyjny.

Celem operacji jest praktyczne i teoretyczne przeszkolenie uczestników w zakresie: sieciowania usług w turystyce wiejskiej, tworzenia inicjatyw służących włączeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwijania działalności gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii w promocji i rozwoju usług gospodarstw.

Problem posiadania niewystarczającej wiedzy na temat sieciowania usług w turystyce wiejskiej, włączenia społecznego i wykorzystania nowych technologii w rozwoju produktu i jego promocja sprawia, że zagrody edukacyjne i gospodarstwa agroturystyczne w woj. śląskim nie wykorzystują w pełni własnego potencjału usługowego. W związku z powyższym zasadne wydaje się praktyczne i teoretyczne przeszkolenie uczestników operacji w zakresie: sieciowania usług w turystyce wiejskiej, tworzenia inicjatyw służących włączeniu społecznemu w szczególności seniorów, młodzieży, niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych społecznie, rozwijania działalności gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii w promocji i rozwoju usług gospodarstw.

Przewidywane efekty operacji to „Zdobycie i podniesienie wiedzy, w tym praktycznych umiejętności nabytych podczas warsztatów, w temacie sieciowania usług i podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, prowadzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii w promocji i rozwoju usług gospodarstw.”
Zdobycie wiedzy i doświadczeń przez uczestników operacji ma szansę przełożyć się na implikację zaobserwowanych rozwiązań w swoich gospodarstwach, ulepszenie oferty turystycznej, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii (np. aplikacja mobilna) co podniesie jakość oferowanych usług w gospodarstwach i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw, atrakcyjności turystycznej gospodarstw, a co za tym idzie atrakcyjności lokalnego obszaru. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwi w efekcie długofalowym przystąpienie przez beneficjentów Operacji do założenia Sieci Usług, co ułatwi dostęp do usług turystycznych klientom i przełoży się na wzrost odwiedzin. W długofalowym efekcie przyczyni się to do rozwoju obszarów wiejskich ponieważ zwiększy ilość gości odwiedzających gosp. agroturystyczne i zagrody edukacyjne.

Więcej informacji na temat realizowanej operacji udziela Renata Rosiek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 509 681 066, 34 3770119

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Chcesz zostać Partnerem KSOW - zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

plakat kaczawska

Serdecznie zapraszamy na wyjazd studyjny pn. „„Inicjatywy służące włączeniu społecznemu i sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Grupy Współpracy”, który odbędzie się w terminie 22-24 sierpnia. Odwiedzimy Krainę Wygasłych Wulkanów, interaktywne muzeum geologii Sudecka Zagroda Edukacyjna, weźmiemy udział w warsztatach w zagrodach edukacyjnych, spotkamy się z członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych z woj. śląskiego, a przede wszystkim nauczymy się na przykładzie Kaczawskiej Sieci Współpracy jak sieciować i pakietować usługi w turystyce wiejskiej a także jak dostosować swoją ofertę turystyczną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Chętne osoby proszę o odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (skan/ zdjęcie/ oryginał) do piątku 4 sierpnia skan lub zdjęcie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,oryginał pocztą tradycyjną na adres ul. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa.

Informacji o wyjeździe udziela Renata Rosiek tel. 34 377 01 19.

Harmonogram wyjazdu studyjnego „Inicjatywy służące włączeniu społecznemu i sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Grupy Współpracy”

I dzień 22.08.2023

06:30 zbiórka pod siedzibą ŚODR ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa (ok. 270 km)

07:00 wyjazd  do Dobkowa

11:30 przyjazd do Dobkowa, Pensjonat Villa Greta, Dobków

11:30 - 13:30 obiad w pensjonacie, prelekcja o tworzeniu miejsca

13:30 -16:00 wizyta w Zagrodzie edukacyjnej Galeria Pod Aniołem w Dobkowie, warsztaty edukacyjne dla uczestników, prelekcja o tworzeniu miejsca

16:00 - 18:00 wizyta w Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, prelekcja o tworzeniu miejsca

18:00 - 18:15 przejazd na trasie Dobków- Stara Kraśnica Pensjonat Pod Gruszą (5 km)

18:15 - 18:30 zakwaterowanie w Pensjonacie Pod Gruszą

18:30 - 21.00 Sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Sieci Współpracy- warsztat połączony z kolacją. Podczas warsztatu członkowie Kaczawskiej Sieci Współpracy przedstawią sposoby sieciowania usług i nawiązywania współpracy w ramach klastra  łączącego  artystów, edukatorów, geologów oraz pasjonatów regionu mieszkających na terenie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, w Górach Kaczawskich i na ich Pogórzu.

II dzień  23.08.2023

07:30 - 08:30 śniadanie w Pensjonacie

08:30 - 09:00 przejazd na trasie Stara Kraśnica- Chrośnica (około 14 km)

09:00 - 12:00 wizyta w Ekomuzeum Barwienia Naturalnego i Tkactwa Zagroda Edukacyjna, prelekcja o tworzeniu miejsca, warsztat edukacyjny dla uczestników

12:00 - 12:30 przejazd na trasie Chrośnica- Sędziszowa (ok. 14 km)

12:30 - 14:00 obiad w Młynie Wielisław i prelekcja o tworzeniu miejsca

14.00 - 14.30 przejazd na trasie Sędziszowa-Rzeszówek (ok. 10 km)

14:30 - 17:30 wizyta w Ziołowa Zagroda Edukacyjna Zielony Wulkan, prelekcja o tworzeniu miejsca, warsztaty edukacyjne dla uczestników

17:30 - 18:00 przejazd na trasie Rzeszówek- Stara Kraśnica (około 5 km)

18:00 - 18:30- zwiedzanie Browaru Pod Gruszą

18:45 - 21:30 Wymiana doświadczeń  śląskich i dolnośląskich Zagród Edukacyjnych- warsztat połączony z kolacją. W trakcie warsztatu spotkanie z śląskim i dolnośląskim koordynatorem zagród edukacyjnych oraz właścicielami zagród edukacyjnych z woj. dolnośląskiego.

III dzień 24.08.2023

08:00 - 09:00 śniadanie

09:00 - 09:30  wykwaterowanie z Pensjonatu

10:00 - 10:30 przejazd na trasie Stara Kraśnica- Wrzeszczyn (ok. 25 km)

10.30 - 12.30 warsztaty w Kowalowe Skały Zagroda Edukacyjna

12.30 - 13.30 obiad w Kowalowych Skałach, prelekcja o tworzeniu miejsca

13.00 -14.00 przejazd na trasie Wrzeszczyn- Łomnica  (ok.25 km)

14.00 -15.30- warsztaty edukacyjne dla uczestników w Gospodarstwie Ekologicznym Kozia Łąka- zagroda edukacyjna, prelekcja o powstaniu miejsca.

15:30- 19:30 przejazd na trasie Łomnica- Częstochowa, siedziba ŚODR (ok. 266 km)

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com