^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ogłoszenie o publicznym przetargu

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 21/2024, ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

  1. Dzierżawę działki nr 6532/2 obręb Łodygowice, położonej w miejscowości Łodygowice, powiat Żywiec, o powierzchni 3,61 ha, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R IVb (grunty rolne), dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr BB1Z/00074409/4 przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest u zbiegu ulic: Kasztanowej, Żywieckiej i Na zagrodzie. Działka otoczona jest ogrodzeniem.

  1. Czynsz wywoławczy zgodnie z obowiązującym cennikiem ŚODR dział XV.1.2 dzierżawa gruntów rolnych:” Czynsz wywoławcza to 1 dt. pszenicy za 1ha gruntów według średniej krajowej ceny skupu publikowanej przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego”.

 

Załącznik:

Ogłoszenie o przetargu

paragraf

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com