^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

 

IMG 20231017 111203680

Woda jest naszym wspólnym dobrem, z którego należy korzystać w rozsądny sposób. Zasoby słodkiej wody nie są nieograniczone, dlatego należy dołożyć starań, aby zapobiegać zanieczyszczeniu wód, także azotanami pochodzenia rolniczego. Tematykę tę przybliżamy rolnikom w trakcie tematycznych szkoleń, kolejne z cyklu odbyło się 17.10.2023 r. w Pawłowicach, gdzie gosciła nas Restauracja Zacisze. Prelegenci w osobach pani Teresy Giel, Lucyny Wrońskiej oraz pana dr Marcina Libery przybliżyli uczestniom szkolenia następujace tematy:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.

- Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami - system opłat.

- Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

- Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Działania obowiązkowe - Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

- Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy o różnej powierzchni użytków rolnych, od kilku do kilkuset hektarów, z dużą ilością bydła i trzody chlewnej, a także bez zwierząt. W trakcie szkolenia padało wiele pytań związanych z tematyką szkolenia, a wykłady były interesujące dla słuchaczy.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com