^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie Bioróżnorodność w powiecie mikołowskim

W dniu 08 września 2022 roku w siedzibie ŚODR Częstochowa o/ Mikołów odbyło się szkolenie nt: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”. Uczestnikami spotkania byli głównie rolnicy z powiatu mikołowskiego i powiatów sąsiadujących.
BIO 1

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładów nt. Ochrona różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych; ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska, zasady integrowanej ochrony roślin; systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych; działania wdrażane w ramach PROW 2023-2027 przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej.

W trakcie szkolenia uczestnicy mogli zadawać pytania poszczególnym prelegentom oraz podzielić się spostrzeżeniami, nie obyło się bez gorącej dyskusji.

Szkolenie było pierwszym z 21 szkoleń w ramach realizowanego działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

BIO 2

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com