^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

ELDORADO - odmiana jęczmienia jarego - demonstracje 2021 część II

ELDORADO - odmiana jęczmienia jarego - demonstracje 2021 część II

Plonowanie zbóż na polach demonstracyjnych w Lędzinach.

W tym roku Pan Franciszek Mateja sprawdził w uprawie polowej - odmianę jęczmienia jarego ELDORADO - to odmiana jęczmienia o pastewnym kierunku użytkowania. ELDORADO wyróżnia się wysokim potencjałem plonu ziarna, potencjałem krzewienia, wysoką odpornością na wyleganie, b. wysoką tolerancją na mączniaka prawdziwego oraz inne choroby.

Jęczmień jary ELDORADO wysiano 26.03.2021r. w dawce 150kg/ha nasion kwalifikowanych na polu o powierzchni 1,56 ha w glebę kategorii IVb o pH lekko kwaśnym i wysokiej zasobności składników mineralnych.

Wiosną wykonano: nawożenie przedsiewne i pogłówne zgodnie z planem nawozowym i zaleceniami agrotechnicznymi hodowcy, oprysk herbicydami na chwasty oraz opryski na choroby. Przed żniwami łan był pochylony, miejscami wyległy.

Jęczmień ELDORADO zebrano 3.08.2021r. - uzyskany plon - 51q/ha, jakościowo był dobry.

Skrócona charakterystyka odmiany według katalogu ze strony hodowcy PHR

  • Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni.
  • Wysokie, stabilne plonowanie na terenie całego kraju, na każdym poziomie intensywności uprawy. Nawet do 105% wzorca w technologii a1 oraz 104%wzorca w technologii a2 według COBORU w 2018 roku. W doświadczeniach własnych uzyskała nawet 113% wzorca.
  • Mocny profil zdrowotności zapewnia bardzo wysoką odporność na choroby jęczmienia, przede wszystkim: mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i czarną plamistość. Posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego.
  • Odmiana o podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gleby doskonale sprawdza się na słabszych stanowiskach.
  • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Agrotechniczne warunki uprawy:

Ilość wysiewu - w zależności od MTZ 130–150 kg/ha.

Obsada roślin - 280–320 roślin/m2, obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów ziarna (MTZ, kiełkowanie).

ELDORADO 2021

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com