^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie dla rolników

W dniu 13.09.2022 r. w Siewierzu odbyło się szkolenie dla rolników

nt.: "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne"

Uczestnicy spotkania zapoznali się z następującymi tematami:

- Retencjonowanie wody na obszarach rolniczych i w gospodarstwie;

- Melioracje wodne gruntów rolnych. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń i systemów melioracyjnych;

- Funkcjonowanie i rola spółek wodnych;

- Optymalizacja nawadniania upraw rolnych na podstawie potrzeb wodnych roślin przy wykorzystaniu różnych systemów kontroli;

- Możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje wodne w rolnictwie;

- Dobre praktyki rolnicze w zakresie zarządzania jakością i ilością wody w gospodarstwie.

 

Szkolenie Ustawa Prawo Wodne

 

Szkolenie Ustawa Prawo Wodne3

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com