^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30

60 tysięcy złotych na restrukturyzację gospodarstw warunki otrzymania pomocy

logo KASA 100zł

60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii może otrzymać rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa. Wnioski o uzyskanie dotacji na ,,Restrukturyzację małych gospodarstw’’ można składać osobiście lub przez pełnomocnika np. korzystając z wrzutni, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką pocztową w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 maja 2021.

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jak podkreśla AR i MR bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Premia na “Restrukturyzację małych gospodarstw” wynosi 60 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Do uzyskania wsparcia nie wystarczy wypełnienie samego wniosku. Trzeba też zgromadzić potrzebne załączniki. A tych jest sporo. Do wniosku dotyczącego operacji typu  “Restrukturyzacja małych gospodarstw”  w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020  trzeba dołączyć następujące dokumenty aplikacyjne:

– załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych,

– informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych,

– biznesplan “Restrukturyzacja małych gospodarstw”,

– oświadczenie: małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania, współwłaściciela nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja budowlana o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,

– wniosek o płatność  I raty pomocy,

– wniosek o płatność II raty pomocy,

– oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,

– załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych,

– sprawozdanie z realizacji biznesplanu,

Wzory wszystkich potrzebnych dokumentów zamieszczone są stronie internetowej Agencji: www.armir.gov.pl

Rolnik aplikujący o wsparcie powinien też pamiętać, że  pomoc musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

– Przynajmniej 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe (budowę lub remont budynków; nabycie nowych maszyn; zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt; zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków). Taką pomoc w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać raz, a w przypadku małżonków przysługuje ona tylko jednemu z nich – niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa