^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
5
6
7
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

IMG 20190928 183932

Z dniem 8 lutego 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) - podmiot prowadzący gospodarstwo rolne ma możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z art. 3 ust 1 ww. przepisów restrukturyzacja gospodarstw polega na:

1) udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie:

  1. dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, zwanego dalej „kredytem restrukturyzacyjnym”,
  2. pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,

2) udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;

3) przejęciu przez Krajowy Ośrodek długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

Ustawa szczegółowo określa zadania stojące przed wojewódzkimi ośrodkami doradztwa w związku z restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, tj. zgodnie z art. 3, wyżej wymienionej ustawy, punkty:

  1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego akceptuje plan restrukturyzacji na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z planem restrukturyzacji.
  2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego akceptuje plan restrukturyzacji, gdy w jego ocenie realizacja tego planu umożliwi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej przez niego działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych, przez umieszczenie na planie restrukturyzacji adnotacji o jego akceptacji.
  3. W przypadku braku akceptacji planu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 5, dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego informuje podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, w formie pisemnej, o odmowie akceptacji tego planu z podaniem przyczyn tej odmowy.

Jednocześnie zgodnie z ustawą, przewidziane w niej kredyty i pożyczki mogą być udzielane od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem. Obecnie możliwe jest skorzystanie tylko z ostatniej formy wskazanej w ww. przepisach pomocy (przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne). Pozostałe formy pomocy zostaną wprowadzone po uzyskaniu odpowiedniej notyfikacji w Komisji Europejskiej.