^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nabór na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.

22

Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 marca do 3 kwietnia 2023 o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego” (na budowę płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę, gnojowicę, beczkowozy).

Zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie nowej formy pomocy, tj. standardowych stawek jednostkowych, w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych:

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, (stawki obu powyższych podano we wniosku o dofinansowanie).

Natomiast pozostałe inwestycje (np. beczkowozy i silosy na kiszonki dla młodych rolników) będą refundowane, jak dotychczas.

Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik - 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo (w obecnym naborze podwyższono dofinansowanie).

Warto przejrzeć „Najczęściej zadawane pytania” dostępne dla poprzednich naborów (pamiętając o zmianach w obecnym naborze).

Informacje o naborze można znaleźć na stronie  https://www.gov.pl/web/arimr  

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com