^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o trwającym XXI Konkursie "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Do 9 listopada br. dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu mogą nadsyłać na adres Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS artykuły prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne o tematyce bezpieczeństwa w środowisku pracy i życia rolników, które zostaną opublikowane do 31 października br.

KRUS logoDoroczny Konkurs Kasy "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez popularyzację "Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym" oraz wykazu "Prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy zlecać dzieciom do lat 15.w gospodarstwach rolnych".

Publikacje zgłoszone do konkursu będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach: artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe oraz audycje telewizyjne.

Zapraszamy.

Regulamin Konkursu

Źródło:www.krus.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com