^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie Producent Bydła Mięsnego roku 2022

15

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej.

Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego. W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2022 w trzech kategoriach: hodowca, producent opasów, producent odsadków.


Prosimy o  zgłaszanie kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022 w terminie do 28 października 2022 roku w oparciu o formularz rejestracyjny udostępniony na stronie:https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/

Do pobrania: Regulamin konkursu

 

Zaproszenie do rozpropagowania Konkursu PBMR 2022 oraz Regulamin Konkursu znajdują się również na stronie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego: http://www.pzpbm.pl/

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com