^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs Forum Polsko - Czeskie w 2020 r.

Forum polsko czeskie1920x810

W dniu 15 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłoszony został konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.
Celem konkursu jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa - wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji są wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, a także zbliżająca się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.) oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia tego formatu.
Projekty zgłoszone w konkursie, realizując cel konkursu, powinny odnosić się do następujących priorytetów:
a) dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
b) polsko - czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
c) lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii oraz ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
d) wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
e) wyzwania polsko - czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.
Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty muszą być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim. W obecnej sytuacji, przy realizacji celów konkursu, sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020.

Dokumenty w poniższych linkach do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 i 2 Kalkulacja i rodzaj kosztów

Załącznik nr 1 Wytyczne dla oferentów

Załącznik nr 2 Wzór oferty

Załacznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy dotacji

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy oraz oświadczenie dla oferentów dostępne są również w formie elektronicznej także na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dziale „Konkursy Ministra”. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.
Ponadto, MSZ w dniu 15 maja 2020 r. ogłosiło także zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.
Zaproszenie znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zaproszenie-do-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-konkursie-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-ws

Na ww. stronie internetowej pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com