^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Komunikaty Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela z obrad Parlamentu Europejskiego

unia

W dniach 13 -16 stycznia 2020 r. w Strasburgu odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Podczas obrad podjęto następujące tematy:

- Katastrofalne pożary buszu w Australii i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jako konsekwencje zmiany klimatu,

- Uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych,

- Parlament Europejski przeciwko debacie o praworządności we Francji,

- Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ,

- Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć,

- „Przede wszystkim dom" jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie,

- Stanowisko PE dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy,

- Debata priorytetowa: Program działań prezydencji chorwackiej,

- Przepisy wykonawcze i dotyczące monitorowania w dziedzinie praw człowieka w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE,

- Plan zrównoważonych inwestycji, sprawiedliwa transformacja i plan działania na rzecz Europy socjalnej,

- Sytuacja w Libii,

- Bieżące przesłuchanie na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu UE dotyczące Węgier,

- Bieżące przesłuchanie na podstawie art. 7, ust. 1 Traktatu UE dotyczące Polski

Komunikat prasowy nr 8

W dniach 29 – 30 stycznia br. w Brukseli odbyła się tzw. mała sesja Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji podjęto następujące tematy:

- Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście – 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz,

- Umowa w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

- Epidemia koronawirusa,

- Ustawa o obywatelstwie Indii z 2019 r. (nowelizacja),

- Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i transportu: potrzebne środki do 2030 r.,

- Reakcja UE na dewastację po powodziach w Hiszpanii,

- Wspólna ładowarka do mobilnych urządzeń radiowych,

- Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn,

Komunikat prasowy nr 9

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com