^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2019.

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie częstochowskim znajduje się w Mykanowie

 

W 2019, w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, za najbezpieczniejsze gospodarstwo w regionie częstochowskim uznano gospodarstwo Państwa Emilii i Dariusza Płuszków z Mykanowa, w gminie Mykanów, w powiecie częstochowskim.

 

Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonym przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Organizowany jest przez KRUS, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs wspierają także samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.

 

Państwo Emilia i Dariusz Płuszkowie, prowadzą gospodarstwo o profilu roślinnym na powierzchni 220 hektarów. Uprawiają pszenicę, rzepak, jęczmień, kukurydzę, łubin. Na park maszynowy składa się 5 ciągników, 8 przyczep, 2 pługi, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz, 2 kombajny zbożowe, samochód ciężarowy. To gospodarstwo wielopokoleniowe. W gospodarstwie pracują Państwo Płuszkowie oraz ich dzieci a także rodzice Pana Dariusza.

Drugie miejsce przyznano Państwu Alinie i Bogdanowi Chudaszkom z miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck, powiecie kłobuckim.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Państwa Eweliny i Sebastiana Stańczyków, z Białej Błotnej, w gminie Kroczyce, powiat zawierciański.

Postanowiono wyróżnić za udział gospodarstwa: państwa Joanny i Jacka Osadników – z miejscowości Piasek, w gminie Woźniki, powiat lubliniecki oraz  Grzegorza Barana – w miejscowości Grabiec, gmina Szczekociny, powiat zawierciański.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, trzy najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne z tych eliminacji będą reprezentować region w wojewódzkim etapie XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2019. Finał wojewódzki odbędzie się 10 czerwca o godzinie 12.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Jego zwycięzca reprezentował będzie województwo śląskie w centralnym finale, podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie – AgroShow w Bednarach pod Poznaniem. Główną nagrodą centralnego etapu jest ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS.

Wszyscy uczestnicy, w tym wyróżnieni, otrzymali cenne nagrody, w postaci sprzętu elektrycznego, zestawy upominkowe. Nagrodzeni  - dodatkowo markowe zestawy narzędziowe, sprzęty gospodarstwa domowego, bądź markowy sprzęt elektryczny. Co cieszy – fundatorów cennych nagród przybywa.

W uroczystości wręczenia nagród wziął dziś udział wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

 

O konkursie

 

Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

W etapie regionalnym uczestniczyły gospodarstwa z terenu podległego Oddziałowi Regionalnemu KRUS w Częstochowie oraz Placówkom Terenowym KRUS w Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie - czyli powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i częściowo zawierciańskiego.

Profesjonalnego audytu gospodarstw dokonała w tym roku specjalna komisja złożona z przedstawicieli KRUS, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Śląskiej Izby Rolniczej, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Podstawą oceny gospodarstw były stwierdzone zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy tj. podwórza i obejścia gospodarstwa rolnego, budynków, stan techniczny schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń rolniczych używanych w gospodarstwie: ciągników, przyczep i innych maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

Dodatkowo zwracano uwagę na wydzielenie w gospodarstwie miejsca do wypoczynku i zabawy dzieci; posiadanie opracowanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy (dotyczy rolników zatrudniających pracowników najemnych); posiadanie atestowanych drabin; estetyka gospodarstwa; strefa ochronna (buforowa) wokół gospodarstwa; stosowanie technologii bezorkowej; promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym w środowisku lokalnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

 

Prewencja się sprawdza  - spektakularne efekty

 

Efekty szeroko prowadzonej prewencji przez instytucje państwowe zajmujące się rolnictwem są znakomite, by nie powiedzieć spektakularne.

Wskaźniki wypadkowości pokazują, że w latach 2017-2018 województwo śląskie stało się tym obszarem, gdzie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej na terenie kraju. I to pomimo, że województwo śląskie ma najmniej sprzyjające warunki do prowadzenia działalności rolniczej z powodu występowania tutaj górzystych terenów, obszarów zurbanizowanych i przemysłowych. Już teraz w niektórych miejscach ciągniki i kombajny rolnicze poruszają się po drogach miejskich.

W ciągu ostatnich dwóch lat, ilość wypadków wyraźnie w województwie śląskim spadła, osiągając za 2018 rok wskaźnik 5,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych rolników w OR KRUS w Częstochowie. Na terenie województwa śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 32,7 proc. Ten spektakularny efekt jest możliwy dzięki długoletniej systematycznej pracy wielu instytucji, zwłaszcza tych które biorą udział w organizacji naszego konkursu.

I miejsce wrecza dyr Dobosz 002

wicewojewoda Robert Magdziarz dziekuje uczestnikom 002wszystko dla zwycięzcy 002zdjecie nagrodzonych i nagradzajacych 002

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com