^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pomoc rolnikom dotkniętym przez suszę

W związku z suszą, jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 r. Projekt takiej decyzji został przygotowany przez Komisję Europejską.

Niekorzystne warunki klimatyczne pogorszyły w wielu gospodarstwach dostępność zasobów paszowych dla zwierząt oraz wartość odżywczą pasz. Decyzja Komisji Europejskiej umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA. logo ministerstwa

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów wdrażające przepisy w tym zakresie zostały skierowane do konsultacji publicznych i uzgodnień.

Derogacja wprowadza korzystne rozwiązania dla rolników, tj. umożliwia w 2018 r. prowadzenie produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenia.

Źródło: MRiRW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com