^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

W częstochowskim Oddziale Regionalnym KRUS wybrano najlepszych rolników prowadzących bezpieczne gospodarstwo rolne

W częstochowskiej siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nagrodzono zwycięzców regionalnego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłoszenia do konkursu z regionu częstochowskiego nadesłało 16 właścicieli gospodarstw. Trzech rolników, którzy zdobyli najwięcej punktów będzie rywalizowało dalej w etapie wojewódzkim, o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Pracy. Nad tegorocznym, jubileuszowym patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

 cała sala

Uczestnicy konkursu w całym województwie śląskim musieli spełnić te same wymagania: musieli zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, ale także poddać swe gospodarstwa rolne profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe złożone ze specjalistów z zakresu BHP, reprezentujący KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbę Rolniczą.

            Do częstochowskiej edycji konkursu wpłynęło 16 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą w regionie, ubezpieczonych w KRUS. Przed terminem rozpoczęcia wizytacji 3 gospodarzy z przyczyn osobistych złożyło rezygnację z udziału w konkursie. Zatem od 5 do 12 maja Komisja dokonała wizytacji i oceny 13 z 16 zgłoszonych gospodarstw.

Obraz 208

            Podstawą oceny gospodarstw był ład i porządek w miejscach w których najczęściej odnotowywane są wypadki przy pracy rolników: podwórza i obejścia, budynków, stan drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, stan techniczny ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

            Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci; prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy; estetyka gospodarstwa. Ocenę poszczególnych gospodarstw stanowiły wypełnione „Arkusze oceny gospodarstwa”.

Nagrodzono 5 osób, pozostałym uczestnikom, ze względu na wysoki poziom prowadzonych gospodarstw przyznano wyróżnienia.

obdarowany i darczyncy krusodrarimr

- " Jeśli ktoś pyta w jakiej dziedzinie województwo śląskie może pochwalić się różnorodnością, można powiedzieć od razu - różnorodnymi przejawami działalności rolniczej i warunkami dla rolnictwa - powiedział rozpoczynając podsumowanie częstochowskiej edycji, Piotr Dobosz, dyrektor OR KRUS w Częstochowie - Dziś podsumowujemy etap regionu częstochowskiego. Wystarczy powiedzieć, że w północnej części województwa śląskiego - regionie częstochowskim, obejmującym 31 proc. powierzchni województwa śląskiego, żyje i pracuje 49 proc. ubezpieczonych rolników. To prawie tyle samo, ile w centralnej i południowej części razem - czyli katowickiej i bielskiej, mających ponad 2-krotnie większą powierzchnię. Dlatego właśnie stąd pochodzi 15 tys. świadczeniobiorców, podczas gdy z pozostałych regionów w sumie 22 tys. Wielu śląskich problemów tutaj nie ma, ale są za to inne: rozdrobnienie i starzenie się właścicieli gospodarstw. Ten konkurs jest klasyczną prewencją, ale trzeba się tutaj pochwalić, że systematycznie prowadzona przez nas na szeroką skalę przynosi efekty. Na terenie woj. śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się 32,7 proc.! To dużo. W 2016 roku do jednostek OR KRUS w Częstochowie zgłoszono o 53 wypadki mniej (o 11,30 proc.) niż w roku 2015. "

Podsumowując pracę Komisji, jej przewodnicząca, Ewa Widera, kierowniczka Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w OR KRUS w Częstochowie wymieniła wyróżnionych i nagrodzonych uczestników. Miejsce V przyznano Annie i Maciejowi Poroszewskim z Bogusławic w powiecie częstochowskim, IV - Joannie i Jackowi Osadnikom z Piaska w powiecie lublinieckim, III - Teresa i Eugeniusz Kozalowie z Wędziny w powiecie lublinieckim, II - Bożena i Andrzej Kurzejowie z Piaska w powiecie lublinieckim.

dyr Dobosz i zwycięzca etapu Parkitny

            Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" został Arkadiusz Parkitny z Konieczek w powiecie kłobuckim.

            Podczas podsumowania częstochowskiej eliminacji obecni byli szefowie instytucji wojewódzkich zajmujących się rolnictwem: Marek Dziubek - dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Konrad - Jarzyński – dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentował Tomasz Urban – kierownik sekcji promocji w tym urzędzie, natomiast Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej - Jana Grela. To właśnie dzięki wsparciu tych instytucji KRUS może co roku sprawnie konkurs organizować, przeprowadzać i nagradzać jego uczestników.

            Obecni byli także włodarze samorządów, z którego terenu pochodzili uczestnicy konkursu: Marian Stępień - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który reprezentował Powiat Częstochowski, Alojzy Cichowski - burmistrz Woźnik, Zdzisław Kulej - wójt Gminy Ciasna, Bogdan Praski - wójt Gminy Panki. Starostę lublinieckiego, Joachima Smyłę reprezentował Tadeusza Toma, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

            Pokonanie kolejnych szczebli konkursu, trafienie do finałowej ogólnopolskiej 16-tki jest znakomitą promocją gospodarstwa i gminy. Świadczy to bowiem o wysokim poziomie produkcji i kultury osobistej mieszkańców. Wyniki konkursu znajdą się w ogólnopolskich wydaniach prasy, audycjach radiowych i telewizyjnych. Każda wzmianka o gminie w środkach społecznego komunikowania zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim wzmacnia pozytywny wizerunek samorządu. Jest więc darmową i cenną reklamą.

            Wyróżnienia otrzymali: Bożenia Maciąg z Niegowej, Justyna i Paweł Gałowie z miejscowości Irządze, Grażyna i Grzegorz Rachwałowie z Borowna Kolonii, Ewa Chwałowska z Zajączek Drugich, Dariusz Wójcik z Goleniów (m. Goleniowy), Halina i Krzysztof Lisowscy z Radostkowa Kolonii, Adam Hamerla z Tomiszowic, Magdalena i Paweł Matyjowie z Miedźna.

            W czternastu dotychczasowych konkursach udział wzięło ponad 17 tysięcy dużych
i małych gospodarstw indywidualnych z całego kraju. Z terenu województwa śląskiego
co roku akces do konkursu zgłasza kilkadziesiąt gospodarstw, a najlepsze kwalifikuje się
do finałowej szesnastki na szczeblu krajowym. W 2012 roku laureatem konkursu
i zarazem właścicielem ciągnika rolniczego zostali Magdalena i Jakub Wojciechowie
z Grzawy w powiecie pszczyńskim - właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego "Maj".

rolnicy oceniajacy i władze razem

            Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie. Już teraz zapraszamy na niego redakcje prasowe.

Charakterystyka gospodarstw

I miejsce

Arkadiusz Parkitny (Konieczki, gmina Panki, powiat kłobucki) prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawa jęczmienia, pszenicy, pszenżyta, łubinu. Produkcja zwierzęca: hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 40 macior. Nagrody ufundowali Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz OR KRUS w Częstochowie.

II miejsce

Bożena i Andrzej Kurzeja (Piasek, gmina Woźniki, powiat lubliniecki) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 150 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawa kukurydzy, rzepaku, pszenicy. Produkcja zwierzęca: hodowla kurczaka brojler oraz bydła. Nagrody ufundowali Starostwo Powiatowe w Częstochowie, OR KRUS w Częstochowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

III miejsce

Teresa i Eugeniusz Kozala (Wędzina, gmina Ciasna, powiat lubliniecki) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawa pszenicy, pszenżyta, rzepaku. Produkcja zwierzęca: hodowla trzody chlewnej w cyklu otwartym ok. 2000 szt. tuczników rocznie. Nagrody ufundowali OR KRUS w Częstochowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

IV miejsce

Anna i Maciej Poroszewscy (Bogusławice, gmina Kruszyna, powiat częstochowski) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 107 ha o profilu produkcji roślinnej. Kierunki produkcji to uprawa zbóż głównie pszenicy i rzepaku. Wyróżnienie ufundowało Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

V miejsce

Joanna i Jacek Osadnik (Piasek, gmina Woźniki, powiat lubliniecki) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. Główna gałąź produkcji to hodowla drobiu broiler ok. 240 tys. sztuk rocznie. Produkcja roślinna - uprawa zbóż. Wyróżnienie ufundowała Śląska Izba Rolnicza w Katowicach.

Wyróżnienia

Bożena Maciąg (Niegowa, powiat myszkowski) prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawa mieszanek zbóż oraz użytki zielone - łąki i pastwiska. Produkcja zwierzęca: hodowla bydła mlecznego 15 szt. oraz jałówki, cielęta. Wyróżnienie ufundował OR KRUS w Częstochowie.

Justyna i Paweł Gała (Irządze, powiat zawierciański) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawa rzepaku i innych zbóż oraz użytki zielone - łąki i pastwiska. Produkcja zwierzęca: hodowla bydła mlecznego 8 szt. oraz opasowego 1 szt. Wyróżnienie ufundował OR KRUS w Częstochowie.

Grażyna i Grzegorz Rachwał (Borowno Kolonia, gmina Mykanów, powiat częstochowski) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha o profilu produkcji roślinnej. Kierunki produkcji to uprawa zbóż, głównie rzepaku, pszenicy, pszenżyta oraz kukurydzy. Wyróżnienie ufundowało Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Ewa Chwałowska (Zajączki Drugie, gmina Krzepice, powiat kłobucki) prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 9,3 ha o profilu produkcji roślinnej: uprawa zbóż głównie pszenicy ozimej. Wyróżnienie ufundował OR KRUS w Częstochowie.

Marta i Dariusz Wójcik (Goleniowy, gmina Szczekociny, powiat zawierciański) prowadza gospodarstwo rolne o powierzchni 16 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawa zbóż, kukurydzy na kiszonkę oraz użytki zielone - łąki i pastwiska. Produkcja zwierzęca: hodowla bydła mlecznego 12-15 szt. oraz opasowego 3-4 szt. Wyróżnienie ufundował OR KRUS w Częstochowie.

Halina i Krzysztof Lisowscy (Radostków Kolonia, gmina Mykanów, powiat częstochowski) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawy rzepaku, tatarki, jęczmienia oraz pszenżyta. Produkcja zwierzęca: hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 5 macior. Wyróżnienie ufundowało Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Nagroda – przedstawiciel Starostwa.

Renata i Adam Hamerla (Tomiszowice, gmina Niegowa, powiat myszkowski) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha o profilu produkcji roślinno-zwierzęcej. Produkcja roślinna: uprawy owsa, kukurydzy na kiszonkę oraz użytki zielone łąki i pastwiska. Produkcja zwierzęca: hodowla bydła mlecznego 15 szt. oraz opasowego 10 szt. Wyróżnienie ufundował OR KRUS w Częstochowie.

Magdalena i Paweł Matyja (Miedźno, powiat kłobucki) prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 214 ha o profilu produkcji roślinnej. Kierunki produkcji to uprawa zbóż głównie rzepaku, pszenicy i kukurydzy. Wyróżnienie ufundował OR KRUS w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com