^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ogłoszenie OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

AMWOgłoszenie Nr 12 Znak: DN -12/2017
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
Agencji Mienia Wojskowego
ul. Montelupich 3
31-155 Kraków

działając na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 614 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Kościelec gm. Rędziny, przeznaczonej do sprzedaży,
będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

załącznik

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com