^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenia "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"

 Informujemy, iż  w związku z planowanym uruchomieniem przez ARiMR działania  "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowanego ze środków PROW 2014 – 2020, zostaną zorganizowane szkolenia w Oddziałach ŚODR:

- 17.10.2016r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126

- 18.10.2016r. (wtorek), godz. 10.00 w Mikołowie, ul. Gliwicka 85

- 19.10.2016r. (środa), godz. 10.00 w Bielsku Białej, ul. Gen. Boruty Spiechowicza 24.

 

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

  • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
  • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
  • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne jest również, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z wymienionych wyżej kodów PKD przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013.

 

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 500 000 zł

 

Wnioski o przyznanie pomocy składać mozna będzie od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

 

 logo sodr

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com