^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SPRAWOZDANIE z realizacji operacji „Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w województwie śląskim” w dniach od 4 do 9 listopada 2019r.

loga napis sir

 

 

budło 1

Celem operacji było podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia przez uczestników poprzez zapewnienie wizyt, spotkań oraz seminarium w stowarzyszeniach, farmach bydła mięsnego, instytutach, ubojniach bydła, przetwórniach mięsa wołowego oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek doradczych, naukowców z terenu woj. śląskiego.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego była grupa 41 rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek doradczych, naukowców z terenu woj. śląskiego. Uczestnicy zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w praktyce.

Poszczególnymi punktami wyjazdu studyjnego były:

1. Wizyta w Associazione Italiana Allevatori (Narodowe Stowarzyszenie Hodowców) – prezentacja struktury administracyjnej i zakresu działalności – spotkanie z jej przedstawicielami; prezentacja informacji nt. pogłowia/ras bydła we Włoszech, prowadzonych kontrolach i nadzoru hodowlanego bydła mięsnego i mlecznego, dyskusja nt. certyfikacji jakości produktów przetwórstwa; omówienie różnic i wspólnych kierunków w zakresie promocji mięsa wołowego oraz planów współpracy. Obecnie AIA zrzesza 27 stowarzyszeń hodowców poszczególnych ras i gatunków, 19 stowarzyszeń regionalnych hodowców, 47 stowarzyszeń z prowincji oraz 9 instytucji zajmujących się zootechniką np. typu laboratoria.

2. Spotkanie z przedstawicielami Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana oraz Unità Operativa Complessa Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche. Instytut powstał w 1914 roku jako sekcja zooprofilaktyki w Instytucie Zootechnicznym w Rzymie, w 1935 roku został przekształcony w stację zooprofilaktyczną w Rzymie. W 1952 roku do obszaru badań włączono również Toskanię. Obecnie instytut zajmuje się badaniami, doświadczeniami i diagnostyką chorób zwierząt, badaniem pokarmów zwierzęcego pochodzenia, sposobami leczenia itp. Spotkanie z przedstawicielem instytutu oraz przedstawicielem służb weterenaryjnych pozwoliło na poznanie zakresu działalności, procedur kontroli w stosunku do hodowców oraz przetwórców, kontroli obowiązkowych w tym kontroli dobrostanu zwierząt, profilaktyki chorób bydła, przeprowadzanych w instytucie badań nad żywieniem zwierząt. Wywiązała się dyskusja pozwalające na wymianę doświadczeń.

3. Wizytacja gospodarstwa Azienda Casale del Castellaccio, które prowadzi rodzina Lauteri od 4 pokoleń. Kupując posiadłość Casale del Castellaccio na początku XX wieku, zaczęli hodować krowy na mięso, a następnie mleko, stając się w latach 80 jedną z najbardziej prestiżowych ferm w Agro Romano. Postęp firmy na przestrzeni lat był ewolucyjny i coraz bardziej miał na celu zwiększenie produkcji rolnej i hodowlanej oraz ochronę terytorium. Dlatego w 2009 r. postanowiono przejść na rolnictwo i rolnictwo ekologiczne, aby zwiększyć wartość produktów skierowanych do coraz bardziej wymagającego konsumenta końcowego. Dziś firma hoduje bydło wołowe, mleczne i mięsne owce oraz uprawia zboża, paszę, warzywa i gaje oliwne, wszystko metodami ściśle biologicznymi. W gospodarstwie prowadzi się hodowlę ras Charolaise oraz Limousine. Rasy te zostały wybrane ze względu na swe szczególne cechy, takie jak np. mięso o wysokiej jakości, odporność na warunki klimatyczne. Wśród samic nowonarodzonych niektóre są przeznaczane do reprodukcji w gospodarstwie, a inne są przeznaczone do uboju. Dodatkowo w prowadzonym sklepie firmowym „La Bottega” można znaleźć wszystkie kawałki organicznej cielęciny Charolaise i Limousine oraz rzymskiego abbacchio IGP, świeżo przygotowanego na każdą potrzebę. Dzięki ofercie tzw. „Pakietu Rodzinnego” jest również możliwość dostawy do domu 3-5-10 kg mięsa w bardzo dogodnych cenach. Oprócz mięsa można znaleźć sezonowe organiczne warzywa, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, sery, świeże jaja kurze, piwo rzemieślnicze i dżemy, wszystkie ściśle organiczne i produkowane na farmie oraz wybór lokalnych produktów. Sklep jest otwarty od piątku do niedzieli oraz święta od 9.00 do 17.00. Wizyta w gospodarstwie pozwoliła na bezpośrednią rozmowę z hodowcą i wymianę doświadczeń.
W trakcie spotkania przygotowano degustacje.


4. Wizytacja w hodowli pod marką „La Maremmana” w Grosseto. Gospodarstwo prowadzi uprawę zbóż i produkcję pasz, hodowlę bawołów (ok. 500 sztuk) i krów mlecznych, prowadzi agroturystykę i produkcję energii odnawialnej. Prowadzi od lat 80-tych hodowlę bawołów rasy śródziemnomorskiej oraz bydła rasy Maremmana do produkcji mięsa. Bawoły żyją w warunkach naturalnych na blisko 640 akrach w miejscowości Capalbio; Właściciele realizują hodowlę w oparciu o hasło "Żywienie zwierząt jest kluczowym czynnikiem w jakości produktów końcowych, więc produkujemy około 80% zapotrzebowania na naszej ziemi i korzystamy z ekspertów agrotechnicznych w zakresie dobrostanu i żywienia” co przedkłada się bezpośrednio na wysoką jakość hodowli oraz produktów. W ostatnich latach, obok tradycyjnej działalności rolnej i zwierzęcej, gospodarstwo opracowało system do przetwarzania mleka bawolego, wykorzystując system energii odnawialnej z biogazu tworząc pełny cykl produkcji i zbytu tj. :
• Produkcja zbóż i roślin pastewnych na pasze dla zwierząt
• Hodowla bawołów
• Produkcja mleka
• Przetwórstwo mleka
• Sprzedaż bezpośrednia
• Korzystanie z branży odpadów / produktów ubocznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania gospodarstwa i produkcji nabiału
W ramach prowadzonego punktu sprzedaży można zakupić przygotowane na oczach klientów produkty z mleka bawolego oraz produkty lokalne z regionu Maremma typu wina, oliwa, wędliny. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem gospodarstwa oraz wizytacji wszystkich elementów /infrastruktury gospodarstwa.


5. Wizytacja ubojni w Braccagni; Uczestnicy mieli okazję poznać inwestycję spełniającą wszelkie wymogi UE oraz rozwiązania techniczne będącą w posiadaniu członków Confederazione Italiana Agricoltori; Przedsiębiorstwo to zajmuje się ubojem, rozbiorem, przygotowaniem porcji dla restauracji/stołówek oraz pakowaniem i transportem do odbiorców.

6. Wizyta na lokalnym targowisku m.in. z produktami z mięsa wołowego


7. Spotkanie z przedstawicielami Confederazione Italiana Agricoltori; To jedno z największych stowarzyszeń rolników we Włoszech i jedno z najważniejszych stowarzyszeń reprezentujących rolników na skalę europejska. CIA Grosseto zrzesza ponad 4000 gospodarstw rolnych. Do głównych zadań należy reprezentowanie swoich członków i ich interesów. Organizuje na poziomie prowincji doradztwo dla rolników w sensie technicznym i politycznym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele służby weterenaryjnej oraz przedstawiciele władzy lokalnej tj. Wydziału Rolnictwa w Grosseto. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja nt. hodowli, wymogów weterenaryjnych oraz polityki państwa oraz UE w stosunku do hodowców bydła.


8. Wizyta w gospodarstwie/hodowli Tenuta di Paganico. Sercem posiadłości jest ekstensywna hodowla ekologiczna bydła Maremmana i świń Cinta Senese. Produkują i sprzedają produkty ekologiczne tj. świeże mięso, wędliny, przetwory mięsne i warzywne, olej, wino i grappa w formie sprzedaży bezpośredniej. Dodatkowo w ofercie gospodarstwa jest restauracja z lokalną kuchnią. Uczestnicy mieli okazję bezpośredniej wizyty w gospodarstwie i wymiany doświadczeń z przedstawicielem firmy.

9. Wizyta w gospodarstwie/hodowli Capracotta, która specjalizuje się w hodowli bydła rasy Chianina. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z hodowcami, zadawanie pytań i wymianę doświadczeń. Ponadto gospodarstwo specjalizuje się w agroturystyce oferując własne produkty i możliwość noclegów przygotowując dla uczestników degustację lokalnych produktów.


10. Następnie udano się do ubojni Macellazione Animali Carne w Orto. Lokalna ubojnia mająca charakter spółdzielni była alternatywą dla wizyty którą odbyła grupa dnia czwartego jako prywatnego przedsiębiorstwa. Była możliwość wizytacji różnych podmiotów spełniających wymogi sanitarne, równocześnie dbając o zachowanie tradycyjnego certyfikowanego produktu finalnego.

Na poszczególnych etapach wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość w praktyce zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w hodowli bydła mięsnego na terenie Włoch. Ponadto uzyskanie fachowej wiedzy bezpośrednio od właścicieli pozwala na przeniesienie dobrych praktyk na teren województwa śląskiego.