^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rolnictwo ekologiczne- obecne problemy i nowe wyzwania

W dniach 18-20 października 2019 roku w Łodzi, odbyły XII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej „NATURA FOOD”.

Targi te stały się okazją do zorganizowania przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, kolejnej już konferencji nt. „Rolnictwo ekologiczne- obecne problemy i nowe wyzwania”, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Rolnictwo ekologiczne- upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi.

Szeroka problematyka wspomnianej wyżej konferencji, obejmowała kilka istotnych zagadnień  ukierunkowanych na rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych w kraju.

Ważną informacją dla wielu gospodarstw posiadających certyfikat na ekologiczne płody rolne i tych, które rozważają przestawienie się na ekologiczną produkcję, jest wzrost zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną w naszym kraju. Żywność ekologiczna nie tylko charakteryzuje się określonymi walorami dietetycznymi i smakowymi, ale jest wytwarzana przy znacznie mniejszym obciążeniu środowiska naturalnego. Badania prowadzone między innymi przez dr hab. Sylwię Żakowską Biemans SGGW, jedną z prelegentów konferencji, potwierdzają że te atuty żywności są w pierwszej kolejności postrzegane przez świadomych konsumentów. Poza tym z prowadzonej analizy rynku żywności ekologicznej wynika, że wzrost cen żywności ekologicznej nie jest tak wysoki jak ma to miejsce w przypadku cen żywności konwencjonalnej. Jest to więc sygnałem, że wysoka jakość a nie cena zaczyna decydować o popycie na ekologiczne produkty w naszym kraju.

Kolejną istotną kwestią są problemy agrotechniczne, a szczególnie nadmierne zachwaszczenie w

ekologicznych uprawach roślinnych. Zupełny zakaz stosowania herbicydów w produkcji ekologicznej,

wymaga od rolnika podejmowania różnorodnych działań profilaktycznych. Działania te muszą

obejmować przede wszystkim płodozmian warunkujący co najmniej umiarkowane zachwaszczenie.

Dopiero kolejnym etapem działań powinno być wykonywanie typowych zabiegów

odchwaszczających przy użyciu maszyn rolniczych.

Prof. Józef Tyburski UWM w Olsztynie, omawiając problem zachwaszczenia wyraźnie podkreślił, że

utrzymanie umiarkowanego zachwaszczenia, czyli nie zagrażającego wysokim spadkom plonu,

wymaga od rolnika cierpliwości w oczekiwaniu efektów i dokładności w wykonywaniu zabiegów

agrotechnicznych. Pewną nadzieją na uporanie się z nadmiernym zachwaszczeniem w uprawach

ekologicznych jest rozwijający się rynek maszyn rolniczych do precyzyjnego niszczenia chwastów.

Utrzymanie statusu gospodarstwa ekologicznego wiąże się z koniecznością poddawania go corocznej

kontroli przez uprawione jednostki certyfikujące. Rolnicy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu muszą pamiętać o przestrzeganiu wymogów produkcji ekologicznej wg. rozporządzeń Rady (WE) nr 834/2007 i Komisji (WE) 889/2008. Nie wywiązywanie się z wymogów może skutkować nie tylko usunięciem w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, ale może też zakończyć się zawieszeniem certyfikatu w przypadku wykrycia w gospodarstwie naruszeń zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Niezwykle ważne jest by rolnicy wiedzieli, iż stwierdzone przez jednostkę certyfikującą nieprawidłowości należy w wyznaczonym terminie usunąć, a zawieszenie certyfikatu będzie się kończyło zakazem sprzedaży danego płodu rolnego lub produktu jako ekologiczny. Dr Urszula Sołtysiak ekspert ds. rolnictwa ekologicznego omawiając to ważne zagadnienie, przypomniała także o konieczności prowadzenia wymaganej dokumentacji w gospodarstwach ekologicznych, niezbędnej do uwiarygodnienia przebiegu produkcji ekologicznej.

Obecni na konferencji rolnicy i doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego wykazali duże zainteresowanie omawianymi tematami i oczywiście nasuwającymi się wnioskami. Najważniejszy z nich to wykorzystanie przez gospodarstwa towarowe niszy rodzimych ekologicznych płodów rolnych.

Obecność na Targach NATURA FOOD ponad 350 wystawców z całego świata, w tym także z Polski powinna być jednym z istotnych argumentów potwierdzających zapotrzebowanie na ekologiczny surowiec rolny. Jest on przecież niezbędny do wytwarzania każdego produktu ekologicznego spożywczego i nie tylko.

Targi NATURA FOOD były też okazją do posumowania ogólnopolskiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom.

IMG 20191018 113257IMG 20191018 110205