^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja pszczelarska pn. „Innowacyjna gospodarka pasieczna - wyzwania i oczekiwania w odniesieniu do gospodarki pasiecznej na terenach wiejskich

W ubiegły czwartek, 2 czerwca 2022 r, w Centrum Edukacji Ekologicznej “Arka” w Żywcu, odbyła się konferencja pszczelarska pn. „Innowacyjna gospodarka pasieczna - wyzwania i oczekiwania w odniesieniu do gospodarki pasiecznej na terenach wiejskich"IMG 20220602 085316IMG 20220602 091927IMG 20220602 103132IMG 20220602 125506IMG 20220602 125711IMG 20220602 145330IMG 20220602 150051IMG 20220602 150822IMG 20220602 125115 organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach realizacji operacji pn. „GRUPY TEMATYCZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

Celem konferencji było poszerzenie dotychczasowej posiadanej wiedzy przez uczestników konferencji, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu produktów pszczelich ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu gospodarki pasiecznej.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów nt. innowacji w gospodarce pasiecznej zarówno w obrębie hodowli rodzin pszczelich jak i zwalczaniu chorób oraz przykładów w ramach innowacyjnych rozwiązań z zakresu szeroko pojętego rolnictwa, w tym pszczelarstwa z uwzględnieniem możliwości edukacji oraz współpracy mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach realizacji operacji został przeprowadzony wykład warsztatowy w pasiece pokazowej przez P. Piotra Biernata pozwalający na wprowadzenie praktycznego sposobu przekazywania oraz utrwalania pozyskanej w ramach konferencji wiedzy.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania poszczególnym prelegentom oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami dot. wiedzy, doświadczenia w prezentowanym zakresie tematycznym.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com