^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

fot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (załacznik II do rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r.) rolnicy posiadający trzodę chlewną są zobowiązani do posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego. Posiadanie "Planu" jest konieczne do dokonywania przemieszczeń swiń na obszarach objetych ograniczeniami II i III poza obszary objęte tymi ograniczeniami.

Plan bezpieczeństwa biologicznego powinien zostać opracowany przez rolnika przy pomocy wzorów dostępnych na stronach Inspektoratu Weterynarii: https://bip.wetgiw.gov.pl/nadzór-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

W zależności od stanu poglowia świń w gospodarstwie należy wykorzystać wzór dokumentu dla ilośći:

* do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierzat i produkcji pasz spoza gospodarstwa;

* powyżej 300 sztuk średniorocznie.

Opracowany plan bezpieczeństwa należy przedłożyć w PIW do zatwierdzenia.

Wychodząc na przeciw wymaganiom dotyczącym obowiązujących przepisów PZDR w Pszczynie wspólnie z ARiMR BP w Pszczynie zorganizował szkolenie w powyższej tematyce, na które zostali zaproszeni producenci trzody chlewnej z powiatu pszczyńskiego. Szkolenie odbyło się 9 grudnia w DK w Brzeźcach. Wykład przeprowadziła pani Izabela Handwerker Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej, obecny był również pan Adam Paszek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie, którzy odpowiadali na wiele pytań w trakcie ożywionej dyskusji.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com