^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
5
6
7
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27

Ustawa o odpadach po nowemu

W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Ustawa nowelizuje przepisy umożliwiające m.in:

-prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem  BDO (od 1 stycznia 2020 r.);

-składanie wniosków w formie papierowej będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;

-umożliwienie punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;

-wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

Dzięki nowelizacji ustawy będą wprowadzone uproszczenia zarówno dla przedsiębiorców oraz inspekcji ochrony środowiska.

Moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości BDO będą ważnymi narzędziami dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

Ponadto nowelizacja wprowadza zwolnienie wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha z wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, o ile podmioty te nie podlegają wpisowi do rejestru z tytułu prowadzenia innej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Natomiast gospodarstwa powyżej 75 ha muszą uzyskać wpis do rejestru BDO oraz prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych.

Ustawa weszła w życie po upływie 13 sierpnia 2019 r.  Należy tu jednak zaznaczyć, że przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do urzędu marszałkowskiego. Za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.
Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/nowelizacja-ustawy-o-odIMG 20191203 140229874 HDR 002