^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
18
Data : sobota, 18 wrzesień 2021
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Częstochowie dotycząca produkcji pierwotnej

 

warzywa

jablka

W celu podniesienia wiedzy i świadomości osób na etapie produkcji pierwotnej oraz wyeliminowania nieprawidłowości w stosowaniu zasad higieny na wszystkich etapach tej produkcji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie, informuje że podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej (produkcji podstawowej) oraz działań powiązanych, zobowiązane są do wdrażania wymogów higienicznych określonych w Załączniku I Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.).

W celu uniknięcia występowania zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji podstawowej owoców i warzyw należy :

- stosować odpowiednie metody nawożenia oraz zapewnić właściwe używanie środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z instrukcjami,
- przestrzegać okresów karencji,
- stosować do uprawy i mycia owoców wodę o właściwej jakości zdrowotnej (woda pochodząca z własnego ujęcia —studni głębinowej, może zostać uznana za wodę nadającą się
  do spożycia wyłącznie po przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych)
- zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet stałych lub przenośnych,
- zapewnić pracownikom dostęp do urządzeń do higienicznego mycia rąk pod bieżącą wodą,
- egzekwować od pracowników mycie rąk przed każdorazowym wejściem na teren uprawy, (zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych),
- zapewnić czystą odzież roboczą przy wykonywaniu pracy,
- zapewnić czysty sprzęt i opakowania do zbioru owoców i warzyw (transportery i /lub kontenery, a także środki transportu do przewozu owoców i warzyw muszą być utrzymane
  w czystości i dobrym stanie technicznym, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem),
- przestrzegać obowiązku identyfikalności /śledzenia produktów według zasady „krok w przód” i „krok w tył” (lista dostawców, lista odbiorców) oraz stosować odpowiednie procedury
   w tym zakresie,
- monitorować stan zdrowia pracowników oraz respektować zakaz pracy dla osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,
- respektować zakaz wejścia osobom nieupoważnionym na teren uprawy,
- zapobiegać dostępowi zwierząt hodowlanych i dzikich do terenu uprawy, 
- przestrzegać stosowania zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).

Wytyczne Komisji Europejskiej z 2017 r. dotyczące ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny dostępne są na stronie internetowej : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie przypomina również, iż podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (uprawa produktów roślinnych, działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego) zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 pkt 12,13 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.), w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

We wniosku należy podać rodzaj produktów pochodzenia roślinnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych wydanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 103 ust. I i art. 104 ww. ustawy.

Formularz wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów

Państwowej Inspekcji Sanitarnej można pobrać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie ul. Jasnogórska 15 a, lub ze strony: https://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..