^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : niedziela, 2 grudzień 2018
9
Data : niedziela, 9 grudzień 2018
16
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Owca Plus idzie dalej

Przyjęto Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020


Dokument ten jest aktualizacją dotychczas obowiązującego programu, który wskazywał działania mające na celu odrodzenie tradycji pasterskiej Beskidów oraz Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Stopniowy zanik wypasu owiec wpływa niemal nieodwracalnie na zarastanie cennych przyrodniczo terenów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej ekspansywnymi gatunkami roślin i samosiejkami drzew. To z kolei prowadzi do zubożenia przyrody oraz powoduje nieodwracalne zmiany w tradycyjnym krajobrazie, pozbawiając go m.in. walorów turystycznych.

Aby temu zapobiec w 2007 roku Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programu Owca Plus. Program zakładał przywrócenie gospodarki pasterskiej w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Owca Plus to przykład praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską. Ponadto Program wpływa pozytywnie na kultywowanie tożsamości kulturowej, związanej z pasterstwem, stymuluje rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła, a także rozwój turystyki kulturowej.

W latach 2008-2014 na realizację Program Owca Plus Województwo Śląskie przeznaczyło łącznie 4 mln złotych. W roku 2014, dzięki wsparciu z Programie, wypasano w Beskidach około 2500 sztuk zwierząt, na Jurze – 370 sztuk zwierząt (228 owiec i 142 kóz).

Zarówno w Beskidach, jak i na Jurze wypasający otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzenie wypasu. Pasterze i hodowcy owiec mogą liczyć także na wsparcie związane z opieką nad stadem, m.in. opiekę weterynaryjną i zakup wyposażenia przydatnego przy hodowli.

W Beskidach ze środków finansowych Programu Owca Plus odremontowano stare i wybudowano nowe pasterskie szałasy, koliby czy bacówki z których korzystają bacowie, a także infrastrukturę pasterską (np. poidła, koszory). Ponadto zakupiono sprzęt do wyrobu serów (np. kotły, puciery, czerpaki, formy, bański, stoły do wyroby bryndzy). Obiekty te usytuowane są w pobliżu szlaków turystycznych, co podnosi atrakcyjność tych terenów oraz umożliwia sprzedaż produktów owczych. Na Jurze z kolei na potrzeby wypasu zakupiono mobilną infrastrukturę pasterską (np. przyczepy do przewozu zwierząt, ludzi, mobilne bacówki), która umożliwia wypasającym skuteczną obsługę wypasu zwierząt oraz utrzymanie terenów wypasu. W wyniku realizacji Programu zostały zarejestrowane dwa nowe zawody – bacy i juhasa, respektowane również w Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonych szkoleń i warsztatów w 2014 zakończonych egzaminem państwowym, kwalifikację w zawodzie baca mistrz uzyskały dwie osoby, baca czeladnik – 18 osób, juhas – cztery osoby.

Dzięki realizacji Programu wzrosło pogłowie owiec, dostępność wyrobów owczych (sery: oscypek, bundz, redykałka, bryndza, itp.), wzbogacił się asortyment produktów lokalnych oraz nastąpił rozwój gospodarczy obszarów objętych Programem. Organizowane w ramach Programu imprezy, m.in. „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny”, miały także na celu przywrócenie tradycji jadania baraniny i jagnięciny w Polsce, promując ich prozdrowotne i smakowe walory.

Ważne są także efekty przyrodnicze. Monitoring wykazał w wielu przypadkach poprawę, a przynajmniej utrzymanie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.

Program spełnił swoje zadanie. Po dwuletnim okresie pilotażowym (2008-2009) Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program Owca Plus na lata 2010-2014. Aby podtrzymać, utrwalić i poszerzyć dotychczasowe osiągnięcia Programu Owca Plus, konieczne stało się kontynuowanie podjętych działań.

Prace nad aktualizacją Programu poprzedzone zostały konsultacjami, m.in. z hodowcami owiec i kóz, przedstawicielami środowisk rolniczych, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, przedstawicielami NGO.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o kontynuowaniu programu. 7 maja podjęto uchwałę o przyjęciu „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020”.

Program przewiduje ochronę dotychczasowych hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W roku bieżącym na wspieranie zadań określonych w programie przeznaczona została z budżetu Województwa Śląskiego kwota 553 tys. zł, z tego 465 tys. na realizację czynnej ochrony hal i polan Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej.