Zmiany w przepisach jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw

28.01.2011

Ustanowienie  norm jakości  handlowej dla świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji  stanowi  możliwość wyeliminowania z obrotu produktów  o złej  jakości , co sprzyja   zwiększeniu ich konkurencyjności , uzyskaniu  lepszych cen  i zwiększenie opłacalności  ich produkcji.

Normy , które obecnie  obowiązują  we wszystkich  państwach  członkowskich  Unii Europejskiej  zawarte w  przepisach  regulujących Wspólną Organizację Rynków Rolnych (WORR) w sektorze  owoców i warzyw    zharmonizowane  z odpowiadającymi  im  normami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów  Zjednoczonych  ( EKG/ONZ ). Do 30 czerwca 2009 roku w  ramach  uregulowań  WORR obowiązywały wymagania  jakościowe dla 36  produktów   sektora owoców i warzyw. Normami objęte  były  gatunki :  arbuz ,awokado ,bakłażany, brukselka, brzoskwinie, nektaryny, cebula, cukinia, cykoria, czereśnie,  wiśnie, czosnek, , fasola, groch w strąkach, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta, karczochy, kiwi,  marchew, melony, morele, ogórki,  orzechy laskowe i włoskie, cytrusy, papryka słodka, pieczarki, pomidory, pory, sałata i endywia, seler naciowy, szparagi, szpinak śliwki, truskawki, winogrona stołowe.

    Od dnia 1 lipca 2009 roku  zgodnie  z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580 / 2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 niemal wszystkie gatunki  świeżych  owoców i warzyw wprowadzone do obrotu  na  terenie  Unii Europejskiej  objęte    wymaganiami  ogólnymi  normami   handlowymi.  Natomiast  tylko  dziesięć priorytetowych gatunków  świeżych owoców i warzyw    objęte szczegółowymi  normami  handlowymi .  Wytyczne do  szczegółowych norm  znajdują się w Załączniku I Część B  do rozporządzenia  Komisji (WE)  nr 1580 / 2007  oraz  w rozporządzeniu  nr  771 /2009  z dnia  25 sierpnia 2009 roku , które zmienia  w/w rozporządzenie  w zakresie  norm  handlowych  dotyczących  sektora  owoców i warzyw.

  Szczegółowymi normami  handlowymi objęto następujące  gatunki świeżych owoców  i warzyw:

a/ jabłka

b/ owoce cytrusowe

c/ kiwi

d/ sałata, endywia o lisciach kedzierzawych i endywia o lisciach szerokich,

e/ brzoskwinie  i nektaryny

f/ gruszki

g/ truskawki

h/ papryka słodka

i/ winogrona stołowe

j/ pomidory

W szczegółowych normach handlowych  zawarte  są szczegółowe wymagania podzielone  na sześć sekcji, które to  sekcje  określają przepisy dotyczące jakości , wielkości, tolerancji, prezentacji i znakowania  poszczególnych produktów.  Dla jabłek,  gruszek i winogron  stołowych  uwzględniono  również  odmiany . Niezbędnym wymogiem  jest umieszczenie nazwy  kraju pochodzenia  produktu.

Owoce i warzywa, które nie są objęte szczegółową normą handlową muszą spełniać wymogi ogólnej normy.
Ogólna norma handlowa obejmuje gatunki sektora owoców i warzyw określone w części IX Załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008). W praktyce  norma ogólna dotyczy niemal  wszystkich  owoców  i warzyw  znajdujących się w obrocie  handlowym ( załącznik  I, część A do  rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580 /2007.)

UCHYLENIE STOSOWANIA NORM HANDLOWYCH
 
1) W drodze odstępstwa od przepisów , o których  mówi art. 113a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie jest wymagane przestrzeganie OGÓLNEJ NORMY HANDLOWEJ  do następujących produktów sektora owoców i warzyw : - grzybów z wyjątkiem pieczarek hodowlanych, kaparów, migdałów gorzkich  i  łuskanych,  łuskanych  orzechów  włoskich, łuskanych  orzechów  laskowych, orzechów  sosny, szafranu.
2) W drodze odstępstwa od przepisów  nie jest  też wymagane przestrzeganie NORM HANDLOWYCH w odniesieniu do:

 • produktów , które wyraźnie oznakowane są  określeniami: »przeznaczone do przetworzenia«, »przeznaczone na paszę dla zwierząt« albo innym równoznacznym sformułowaniem, które są: przeznaczone na potrzeby przetwórstwa przemysłowego lub przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do innych celów nieżywnościowych.
• produktów, które są przekazywane przez producenta w jego gospodarstwie konsumentom do ich własnego użytku,
• produktów z danego regionu, które są sprzedawane w handlu detalicznym na terenie regionu do celów spożycia z utrwaloną lokalnie tradycją,
• produktów krojonych lub poddanych rozbiórce, dzięki czemu są gotowe do spożycia lub gotowe do wykorzystania w kuchni np. „włoszczyzna”, buraki ćwikłowe obrane, pakowane w folię.
3) W drodze odstępstwa od przepisów (art. 113a ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007) nie jest też wymagane przestrzeganie norm handlowych w obrębie danego obszaru produkcji. Dotyczy to :
• produktów , które są sprzedane lub dostarczone przez producenta do punktów przygotowania i pakowania lub magazynów albo wysłanych z jego gospodarstwa do tego rodzaju punktów
• produktów wysłanych z magazynów do punktów przygotowania i pakowania.
Właściciel (posiadacz) produktów sektora owoców i warzyw objętych normami handlowymi może wystawiać te produkty, oferować je na sprzedaż, dostarczać je i wprowadzać do obrotu na terenie Wspólnoty wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności.
Zgodnie z artykułem 2a pkt.1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1580 / 2007 , jeżeli posiadacz świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami ogólnej normy handlowej, jest w stanie wykazać ich zgodność z jakąkolwiek obowiązującą normą przyjętą przez  EKG/ONZ , wspomniane owoce i warzywa mogą wówczas zostać uznane za zgodne z ogólną normą handlową.
Jest również  możliwość mieszania różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw w opakowaniach  o  wadze  netto  do  5 kg.  Jednak muszą być spełnione następujące warunki:
• mieszanka powinna zawierać produkty jednakowej jakości,
• każdy z produktów w mieszance musi spełniać wymogi odpowiedniej szczegółowej lub ogólnej normy handlowej,
• rodzaj mieszanki nie może wprowadzać konsumenta w błąd,
• opakowanie detaliczne zawierające mieszanki różnych rodzajów owoców i warzyw musi być właściwie oznakowane, zgodnie z zasadami znakowania opakowań detalicznych. W zależności  od tego z jakich  i ilu krajów  pochodzą produkty  znajdujące  się  w mieszance owocowej lub warzywnej  można  ich nazwy zastąpić określeniami ;
- „Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w WE” - jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego państwa członkowskiego.
- „Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych poza WE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego kraju trzeciego;
- „Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w i poza WE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z krajów trzecich oraz innych krajów WE.
   Jednak w przypadku mieszanek zawierających różne odmiany lub typy handlowe tego samego gatunku, należy zastosować wymagania dotyczące znakowania określone w szczegółowych normach handlowych dla wybranych gatunków. Przykładowo, dla mieszanek papryki słodkiej wymagane jest umieszczenie nazwy każdego kraju pochodzenia przy nazwie danej barwy lub typu handlowego.

Źródło: www. ijhar-s.gov.pl -        Główny  Inspektorat  Jakości  Handlowej  Artykułów 
  Rolno-    Spożywczych , www. minrol.gov.pl – Wymagania jakości handlowej  dla świeżych owoców i warzyw

 

 

                                                                                                                  Kamila Szlenkier

                                                                                                                  ŚODR Czestochow

Kamila Szlenkier
Drukuj
Zamknij