Charakterystyka odmian zbóż jarych wpisanych do krajowego rejestru w roku 2010

12.02.2010

Pszenica jara

 

OSTKA SMOLICKA

Odmiana jakościowa (grupa A).

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku.

Odporność na septoriozę plew - duża, na fuzariozę kłosów - dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka i brunatną plamistość liści - dość mała, na rdzę żółtą - bardzo mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny.

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

KANDELA

Odmiana jakościowa (grupa A).

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni.

Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i żółtą - duża, na  septoriozę liści i plew - średnia, na brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Jęczmień jary

 

BORDO

Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej.

Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku.

Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporioze i czarną plamistość - średnia, na mączniaka - dość mała. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała do bardzo małej.

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

KWS Alicjana

Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej.

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.

Odporność na plamistość siatkową i czrną plamistość - dość duża, na mączniaka,  rdzę jęczmienia, rynchosporiozę - średnia. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie mała do bardzo małej.

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

Henrike

Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej.

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku.

Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czrną plamistość - średnia.

Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie mała.

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

Afrodite

Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej.

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.

Odporność na czarną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, plamistość siatkową i rynchosporiozę - średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała do bardzo małej.

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość średnia.

 

Kws olof

Odmiana typu pastewnego.

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.

Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i plamistość siatkową - średnia. Rośliny średnio wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała.

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

Suweren

Odmiana typu pastewnego.

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.

Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporioze - przeciętna, na czarną plamistość - dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dpość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny.

Masa 1000 ziaren - dość mała, wyrównanie ziarna - dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość dużą. Zawartość białka w ziarnie mała.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

 

 Owies

 

 

ARDEN

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży.

Odporność na rdzę wieńcową - duża do bardzo dużej, na septoriozę liści - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i helmintosporiozę - przeciętna.

Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Udział łuski dość duży, masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie małe do bardzo małego. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka mała, tłuszczu mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

 

Haker

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na rdzę wieńcową - dobra do bardzo dobrej, na mączniaka prawdziwego - duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę, septoriozę liści - średnia.

Rośliny o średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania późny do bardzo późnego, termin dojrzewania dość późny. Udział łuski mały, masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie małe do bardzo małego. Gęstość ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Zawartość białka mała, tłuszczu bardzo mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

Owies nagi

 

Siwek

Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską jak i bez łuski znacznie powyżej odmiany Polar. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na helmintosporiozę - dość duża, na septoriozę liści - średnia,  na rdzę źdźbłową - dość mała, na rdzę wieńcową - mała.

Rośliny dość niskie, o przeciętej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni.

W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się podobnym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, lepszym wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, mniejszą zawartością białka i tłuszczu.

Odporność na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

Maczo 

Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską jak i bez łuski powyżej odmiany Polar.

Odporność na rdzę wieńcową - duża, na mączniaka prawdziwego - dość duża, na rdzę źdźbłową - średnia, na helmintosporiozę i septoriozę liści - dość mała. Rośliny o średniej wysokości, dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni.

W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się nieco wyższym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, gorszym wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, mniejszą zawartością białka oraz tłuszczu.

Odporność na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

 Na podstawie materiałów COBORU

Teresa Giel
Drukuj
Zamknij