^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
10
16
17
23
24
26
Data : wtorek, 26 luty 2019

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Działania PROW 2014-2020 w pierwszej połowie 2018 roku

 IMG 1240

Działania PROW 2014-2020 w pierwszej połowie 2018 roku
Na początku przyszłego roku ARiMR ogłosi nabór na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar d)”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników.
Krótko omówię zasady przyznawania w programie Modernizacja Gospodarstw Rolnych (obszar d).
Modernizacja Gospodarstw rolnych w tzw. d dotyczy operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Jest to program cieszący się bardzo dużą popularności w poprzednim naborze.
Zasady przyznawania dofinasowania opierają się na ustawie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej lub osobom fizycznym wspólnie wnioskującym, wspólnikom spółki cywilnej, osobie prawnej i spółce osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Beneficjent składający wniosek jest posiadaczem samoistnym, lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność będzie odbywać się w gospodarstwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Beneficjent w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, za wyjątkiem chowu i hodowli ryb, nie jest brana też pod uwagę działalność, która jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Beneficjent, któremu może być przyznana płatność kieruje gospodarstwem, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni, oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych wnioskodawca musi udowodnić dołączając do wniosku fakturę VAT lub VAT RR na kwotę przychodu ze sprzedaż płodów rolnych minimum 5tys zł.
Pomoc przyznaje się na inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Gdy pomoc związana jest z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, operacja może obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Operacja musi być uzasadniona ekonomicznie(racjonalność kosztów) i nie może być finansowana z innych środków publicznych. Pomocy nie przyznaje się na chów drobiu, chyba że chów jest ekologiczny, lub gospodarstwo zobowiąże się że przejdzie na chów ekologiczny. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi przekraczać 10 tys. euro.
Szczegóły warunków naborów na wyżej wymienione działania dostępne są na stronach internetowych, oraz u doradców terenowych Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.