^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
5
6
Data : piątek, 6 wrzesień 2019
7
9
10
16
22
23
24
25
29
30

Szansa na wsparcie dla gospodarstw ekologicznych

 

Projekt „Demokratyzacja BIO” jest realizowany przez Fundację AgriNatura, a jego finansowanie zapewnia grant Fundacji Carrefour. Głównym celem jest pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji warzyw pod względem zwiększania wydajności, poszerzania asortymentu i poprawy jakości. Dzięki temu powinna zwiększyć się oferta handlowa warzyw ekologicznych dla konsumentów. Kolejnym celem projektu jest  wypromowanie dobrych przykładów mogących stanowić wzór i inspirację dla innych rolników planujących towarową produkcję warzyw ekologicznych.

AgriNatura logo

Projekt będzie realizowany od września 2018r. do grudnia 2019r.

Projekt skierowany jest do rolników, którzy posiadają certyfikowane gospodarstwa ekologiczne specjalizujące się w uprawie warzyw. Preferowane będą gospodarstwa rodzinne, chcące rozwijać produkcję warzywniczą. W projekcie wsparcie otrzyma  gospodarstw z różnych regionów Polski.

Na czym polega projekt ?

W projekcie beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne w celu rozwoju ekologicznej produkcji warzyw. Wsparcie obejmuje:

 • Doradztwo eksperta rolnictwa ekologicznego oraz przygotowanie planu inwestycyjnego, który pozwoli na rozwój produkcji warzywniczej w gospodarstwie,
 • Dofinansowaniu inwestycji w produkcję warzyw do kwoty 3750 euro,
 • Udział w czterech dwudniowych szkoleń w terminie od listopada 2018 do marca 2019r., prowadzonych przez ekspertów rolnictwa ekologicznego i dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Tematyka zajęć obejmować będzie takie zagadnienia jak: wymagania klimatyczne i glebowe różnych gatunków i odmian warzyw, agrotechnika, nawożenie i ochrona roślin, dobór odmian, zbiór, przechowywanie oraz przygotowywanie do sprzedaży oraz inne tematy zgłoszone przez uczestników projektu. W szkoleniach może brać udział właściciel gospodarstwa lub inna osoba pracująca w gospodarstwie,
 • Indywidualne doradztwo ekspertów rolnictwa ekologicznego w razie potrzeby (w ciągu sezonu wegetacyjnego),
 • Wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w grupie 20 rolników ekologicznych z całej Polski,
 • Popularyzacja gospodarstw uczestniczących w projekcie i ich produktów poprzez działania promocyjne – konferencje prasowe, filmiki promocyjne i inne działania.

Jakiego typu inwestycje można sfinansować ze środków projektu ?

Projekt ma na celu wsparcie produkcji warzyw ekologicznych. Inwestycje muszą mieć związek z uprawą lub przetwórstwem warzyw. Preferowane będą inwestycje długoterminowe mające wymierny wpływ na rozwój ekologicznej produkcji warzywniczej. Dofinansowanie może obejmować między innymi:

 • Zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub maszyn do przetwórstwa warzyw,
 • Budowę obiektów i instalacji związanych z uprawą, nawadnianiem, przechowywaniem lub przetwórstwem (tunele foliowe, instalacje nawadniające, przechowalnie, suszarnie, chłodnie itp.),
 • Zakup materiałów i środków produkcji do uprawy warzyw,
 • Podwykonawstwo niezbędne do budowy wyżej wymienionych obiektów lub instalacji.

Dofinansowanie inwestycji w ramach projektu wynosi 3750 euro, natomiast wkład własny beneficjenta (finansowy lub rzeczowy) musi wynosić przynajmniej 1000 euro. Wkład w formie rzeczowej może obejmować np. koszt materiałów budowlanych, koszty transportu maszyn, urządzeń  i środków produkcji i koszty pracy niezbędnej do realizacji inwestycji. Oznacza to, że koszt całościowy planowanej inwestycji musi wynosić co najmniej 4750 euro.

Beneficjenci projektu zobowiązują się do:

 • Wniesienia wkładu własnego do planowanej inwestycji w kwocie 1000 euro (finansowego lub rzeczowego),
 • Udziału w szkoleniach i wydarzeniach zaplanowanych w projekcie (konferencja inauguracyjna, seria 3 szkoleń oraz konferencja końcowa),
 • Zaangażowania w realizację celów produkcyjnych i celów projektu,
 • Wymiany doświadczeń z innymi rolnikami i komunikacji z pozostałymi uczestnikami projektu
 • Udostępniania określonych informacji dotyczących gospodarstwa i produkcji ekologicznej warzyw (np. zdjęć z realizacji inwestycji) w celu upowszechniania wyników projektu i promocji jego rezultatów oraz dalszego wspierania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce,
 • Udzielania krótkich wywiadów do filmów promocyjnych realizowanych w ramach projektu i udziału w niektórych działaniach związanych z promocją przedsięwzięcia.

Do projektu można zgłosić się przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie najpóźniej do 20 września 2018r. tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Harmonogram naboru uczestników projektu:

 • Analiza formularzy zgłoszeniowych : do 30 września 2018r.
 • Rozmowy telefoniczne i wizyty w gospodarstwach: październik 2018r.

Ostateczna kwalifikacja i podpisanie umów z beneficjentami: do 30 października 2018r.

Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia naboru maksymalnie o  tygodnie, jeżeli nie znajdą wystarczającej liczby odpowiednich uczestników projektu.

Na jakiej podstawie zostaną wybrani beneficjenci projektu ?

W pierwszym etapie wytypowane zostaną gospodarstwa o profilu najbardziej zgodnym z tematem projektu, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, zgodnie z kryteriami oceny. Następnie Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów, z którymi odbędą się rozmowy telefoniczne i odwiedziny ich gospodarstwa. Po konsultacji Komisji z ekspertami rolnictwa ekologicznego wybrani zostaną uczestnicy. Z którymi podpisane zostaną umowy udziału w projekcie.

Podstawowym warunkiem udziału jest:

 • Posiadanie gospodarstwa ekologicznego lub uzyskanie certyfikatu do końca 2018 roku, przy czym preferowane będą gospodarstwa już posiadające certyfikat;
 • Produkcja warzyw na rynek lub rozpoczęcie w 2019 roku, przy czym preferowane będą gospodarstwa z doświadczeniem w tym zakresie.

Ponadto brane będą pod uwagę:

 • plany rozwoju produkcji warzywniczej z uwzględnieniem jej masy towarowej, jakości i asortymentu przeznaczonej na rynek krajowy,
 • realność planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • brak możliwości uzyskania wsparcia finansowego z innych źródeł,
 • motywacja do udziału w projekcie,
 • potencjał bycia przykładem dla innych rolników.

Do udziału w projekcie zostaną wybrane gospodarstwa, które będą miały największą szansę na efektywne wykorzystanie oferowanego wsparcia finansowego i merytorycznego w celu rozwoju produkcji ekologicznych warzyw skierowanej głównie na rynek krajowy.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.