Mapa strony Dodaj do ulubionych Poleć serwis Zgłoś problem ze stroną

            

Archiwum Gazety Częstochowskiej - rok 2003 - Wydanie 5/2003

Ochrona truskawki przed chorobami grzybowymi
Wzrost areału plantacji truskawek na zbiór przyspieszony i opóźniony oraz wprowadzanie do uprawy na większą skalę odmian deserowych, to główne przyczyny nowych problemów, związanych ze zwalczaniem chorób. Odmiany Honeoye, Korona, Elsanta wymagają intensywnej ochrony przeciwko mączniakowi właściwemu i białej plamistości liści. Dodatkowym zagrożeniem jest sprowadzanie z zagranicy nowych odmian sadzonek wraz z którymi przywieziono do naszego kraju nowe patogeny truskawki.

Najgroźniejszą chorobą truskawki jest szara pleśń, która poraża otwarte kwiaty. Bardzo ważnym elementem ochrony chemicznej jest technika prowadzonych zabiegów. W tym przypadku zaleca się stosowanie opryskiwaczy z belką Fragaria lub z pomocniczym strumieniem powietrza, gdyż wtedy ciecz opryskowa łatwo może dotrzeć do rozwijających się kwiatów, szczególnie tych znajdujących się wewnątrz krzewów. Intensywność prowadzonej ochrony zależy od podatności odmiany na chorobę, warunków atmosferycznych, szybkości rozwoju kwiatów, a także podatności fungicydów na zmywanie. Po opadach w ilości 20-25 mm zabieg należy powtórzyć. Opryski powinny być wykonywane co 5-7 dni. Najbardziej wrażliwa na szarą pleśń jest odmiana Senga Sengana (wymaga 4-5 zabiegów). Odmiany mniej podatne, jak np. Polka, Elsanta wymagają zwykle od 1 do 3 zabiegów.
Do ochrony przed szarą pleśnią truskawki poleca się następujące preparaty:
Sumilex – najbardziej skuteczny preparat. Powinien być włączony do oprysków w okresie największego zagrożenia chorobą, czyli w pełni kwitnienia truskawki.
Ronilan 500 S.C. Rovral Flo 225 S.C. - stosować w rotacji z innymi preparatami, aby zapobiec powstaniu odpornych form grzyba.
Euparen – dodatkowo ogranicza białą i czerwoną plamistość liści, mączniaka prawdziwego, skórzastą zgniliznę owoców.
Teldor 500 S.C. – polecany głównie do stosowania w uprawie odmian powtarzających (jednocześnie kwitną i owocują) oraz na plantacjach przed- i w trakcie zbiorów, zwłaszcza jeśli występują przewlekłe opady. Teodor 500, to środek o krótkim okresie karencji (1 dzień).
Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granuflo WG i Sadoplon – preparaty zmniejszające nasilenie skórzastej zgnilizny owoców, antraknozy oraz białej i czerwonej plamistości liści.

Aktualnie trwają badania związane z poszukiwaniem skutecznych preparatów biologicznych przeciwko szarej pleśni. W Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach testowano m.in.: Biosept, Messenger, Trichodex 25 WP. Żaden z tych preparatów nie przyniósł jednak oczekiwanych efektów bez wsparcia środkami chemicznymi. Prowadzone są także prace nad zwalczaniem szarej pleśni na podstawie sygnalizacji okresów krytycznych tj. długości zwilżania liści i odpowiedniej temperatury w jakiej dochodzi do infekcji. Dzięki sygnalizacji możliwe jest ograniczenie ilości zabiegów o połowę. Bardzo skuteczny w tym systemie ochrony okazał się Switch 62,5 WG, który działa interwencyjnie. Środek ten jest na razie w badaniach rejestrowych.
Preparaty Sumilex i Euparen w testowane w tym systemie, ograniczyły nasilenie choroby odpowiednio o 40-50% i 20-30 %.

Mączniak prawdziwy

Nasilenie choroby zależy od warunków atmosferycznych i podatności odmiany. Do odmian wrażliwych należą: Elsanta, Honeoye, Marmolada. Opryski należy wykonać na krótko przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia truskawki stosując: Nimrod, Domark, Topsin. Przy małym nasileniu, skutecznie ogranicza mączniaka Euparen.

Skórzasta zgnilizna owoców

Objawy choroby, to masowe gnicie owoców w okresie zbiorów, głównie w latach z dużą ilością opadów. Tak było na przykład w roku ubiegłym. Po obfitych opadach w końcu maja, na plantacjach z odmianami Polka i Elsanta porażeniu uległa większość owoców. Najlepszym zabezpieczeniem przed infekcją jest ściółkowanie plantacji, dzięki czemu owoce nie mają kontaktu z glebą. Stosowane w ochronie przed szarą pleśnią fungicydy: Euparen Multi 50 WG, Thriam Granuflo 80 WG, Pomarsol Forte 80 WG - skutecznie ograniczają również występowanie skórzastej zgnilizny na owocach truskawki.

Biała plamistość truskawek

Biała plamistość jest szczególnie niebezpieczna dla odmian deserowych, uprawianych pod osłonami (Kama, Kent, Elsanta). Przed przykryciem folią lub włókniną należy koniecznie wykonać oprysk jesienią i wiosną z zastosowaniem fungicydów Domark 100 EC oraz Topsin M. 500 S.C lub tylko jesienią, gdy jest małe porażenie. Przy wiosennym stosowaniu tych preparatów należy pamiętać o okresie karencji, który dla środka Domark wynosi – 7 dni, a dla Topsinu –14 dni. Należy również pamiętać, że Domark, może być stosowany w temperaturze powyżej 120 C. Jeśli na plantacji owocującej stosowane są Thiuram i Euparen do zwalczania szarej pleśni, to zwykle nie występuje potrzeba wykonywania dodatkowych zabiegów na białą plamistość liści.

Antraknoza truskawki

Antraknoza w większości krajów Europy, uważana jest obecnie za jedną z najgroźniejszych chorób truskawki. W sprzyjających warunkach prowadzi do masowych infekcji roślin i do całkowitego zamierania plantacji. Grzyb infekuje wszystkie części zielone i koronę truskawek. Na rozłogach i u podstawy ogonków liściowych porażonych roślin widoczne są ciemnobrązowe, gnilne plamy. Liście i młode sadzonki zamierają. Na przekroju korony truskawki widoczna jest ciemnobrązowa, sucha zgnilizna przypominająca objawy zgnilizny korony truskawki.
Antraknoza jest nową chorobą truskawki, po raz pierwszy stwierdzono ją w naszym kraju, w kilku matecznikach Camarosa i Tudla założonych z sadzonek importowanych z Hiszpanii. Największe znaczenie w zapobieganiu chorobie odgrywają produkcja zdrowego materiału nasadzeniowego oraz stosowanie odmian odpornych.


Werticilioza truskawki

Grzyb powodujący tę chorobę wnika w wiązki przewodzące, zatyka je i następuje więdniecie oraz zamieranie najpierw najstarszych liści, a potem całych roślin. Objawy najsilniej występują w pierwszym roku po posadzeniu roślin, w okresie upalnej i suchej pogody. Wśród testowanych odmian do najodporniejszych należały: Filon, Darselect, Vima Zanta i Senga Sengana. Bardzo podatne były natomiast: Onda, Elsanta, Honeoye, Rosie, Madeleine, Syriusz i Sophie. Najlepsze zabezpieczenie przed chorobą daje uprawa odmian odpornych. Nie należy także sadzić truskawek na stanowiskach, na których przez ostatnie cztery lata rosły rośliny podatne na werticiliozę, czyli: pomidory, ziemniaki, ogórki, rośliny kapustne. Przedplonami wskazanymi są: trawy, zboża, jednoroczne rośliny motylkowe (np. fasola, groch, łubin, bobik) i niektóre warzywa (cebula, seler, marchew). Pewne ograniczenie choroby daje moczenie sadzonek przed posadzeniem w 0,2 % roztworze preparatu Benlate 50 WP lub Topsin 70 WP.


Źródło: „Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa” - ISiK w Skierniewicach, marzec 2003r.
<< Wróć

Zajmujemy się pomocą dla instytucji rolniczych i rolników indywidualnych.

W naszej działalności jesteśmy wspierani przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne organizacje rządowe i pozarządowe.