Mapa strony Dodaj do ulubionych Poleć serwis Zgłoś problem ze stroną

            

Archiwum Gazety Częstochowskiej - rok 2001 - Wydanie 4/2001

Zwalczanie owsa głuchego
Owies głuchy /Avena fatua/ jest chwastem coraz częściej pojawiającym się na naszych polach. Występuje zarówno na glebach kwaśnych, jak i zasadowych. Największe zagrożenie stanowi dla zbóż jarych.

Straty w plonach powodowane masowym występowaniem owsa głuchego w zasiewach zbóż jarych są znaczne, wynoszą od 15 do 85 %. Szkodliwość tego chwastu polega przede wszystkim na niezwykle silnej konkurencyjności w stosunku do roślin uprawnych. Pojedyncza roślina owsa pobiera dwukrotnie więcej wody niż pszenica, a także znacznie więcej składników pokarmowych, głównie azotu.

Owies głuchy jest rośliną jednoroczną jarą. Wschody mają miejsce przede wszystkim wczesną wiosną. Rośliny pochodzące ze wschodów jesiennych najczęściej wymarzają w czasie zimy. Jednak część z tych roślin może przetrwać łagodne zimy, stąd owies bywa spotykany również w uprawach ozimin.

JAK ROZPOZNAĆ OWIES GŁUCHY ?
Owies głuchy pokrojem przypomina owies siewny. Dojrzałe rośliny są łatwo rozpoznawalne po charakterystycznych wiechach z długimi, wygiętymi ośćmi. Nieco trudniej rozpoznać chwast we wczesnych fazach rozwojowych.
Podstawowe cechy ułatwiające rozpoznanie owsa w okresie wiosennym:

Po wschodach pierwszy liść owsa głuchego jest długi, wąski, o pionowym pokroju.
Liście owsa skręcają się w lewo. Liście jęczmienia i pszenicy skręcają się w kierunku przeciwnym, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Owies głuchy, w przeciwieństwie do jęczmienia i pszenicy, nie posiada

{wstawka 1}

Chemiczne zwalczanie owsa głuchego możliwe jest we wszystkich uprawach zbożowych z wyjątkiem owsa siewnego. Zalecane herbicydy nie niszczą jednak chwastów dwuliściennych. Dużą niedogodnością jest także fakt, że środków nie można mieszać z preparatami zawierającymi 2,4 D lub MCPA, a więc powszechnie stosowanymi Chwastoxami i Aminopielikami. Wyjątek stanowią preparaty PUMA, które w połączeniu z Chwastoxem lub Aminopielikiem - skutecznie zwalczają owies głuchy oraz chwasty dwuliścienne.

CHARAKTERYSTYKA ZALECANYCH HERBICYÓW

AVADEX BW 400 EC, AVADEX BW 480 EC - herbicydy doglebowe, stosowane do przedwschodowego zwalczana owsa głuchego.

Oprysk należy wykonać do dwóch dni po siewie. Po wykonaniu zabiegu pole natychmiast zabronować lekką broną, na głębokość ok. 2 cm. Planując stosowanie AVADEX-u powinniśmy zwiększyć normę wysiew zbóż o 10% oraz wysiać nasiona nieco głębiej - na 3-4 cm. Rośliny płycej zasiane mogą ulec uszkodzeniu.

AVADEX BW 480 EC zalecany jest do stosowania w uprawach pszenicy jarej i jęczmienia jarego, w dawce 3 l/ha.

AVADEX BW 400 EC zalecany jest do stosowania w uprawach pszenicy ozimej i jarej, w dawce 3 l/ha oraz jęczmienia jarego i ozimego, w dawce 3,5 l/ha.

GRASP 250 EC - przeznaczony jest do zwalczania owsa głuchego oraz miotły zbożowej w uprawie jęczmienia jarego i ozimego, pszenicy jarej i ozimej oraz pszenżyta ozimego. Środek pobierany przez liście chwastów przemieszczany jest do stożków wzrostu, powodując zamieranie roślin.

Preparat należy stosować od fazy 2 liści do pełni krzewienia owsa głuchego oraz od fazy 4 liści do pełni krzewienia zbóż, w dawce 1-1,2 l/ha. Na niektórych odmianach pszenicy /Alcora/ i jęczmienia /Nagrad, Ars, Maresi/ mogą wystąpić przejściowe przebarwienia liści, nie wpływające na plon.

Do równoczesnego zwalczania owsa i chwastów dwuliściennych można zastosować GRASP (z adiuwantem), łącznie ze STARANE 250 EC.

GRASP należy stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Atplus w proporcjach 1:1.

ILLOXAN 36 EC, ILLOXAN 280 EC - preparaty przeznaczone do zwalczania owsa głuchego oraz chwastnicy jednostronnej i innych chwastów jednoliściennych, z wyjątkiem miotły zbożowej. Herbicydy pobierane są jest przez liście chwastów, powodując ich chlorozę, a następnie zahamowanie wzrostu. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie ok. 14 dni.

TERMIN STOSOWANIA

Pszenica ozima i jara - gdy owies głuchy osiągnie fazę 2-4 liści. Dawka 2-3 l/ha

Jęczmień ozimy i jary - gdy owies głuchy osiągnie fazę 2-4 liści, jednak nie później niż w pełni krzewienia owsa. Dawka 2-2,5 l/ha.

Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy i jęczmieniu można stosować po upływie 8 -10 dni od zastosowania ILLOXANU.

PUMA SUPER 069 EW - preparat przeznaczony do powschodowego zwalczania owsa głuchego, miotły zbożowej i innych chwastów jednoliściennych w uprawach pszenicy ozimej i jarej oraz pszenżyta ozimego i żyta.

Herbicyd należy do grupy preparatów systemicznych. Pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do stożków wzrostu łodyg i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie preparatu, w zależności od warunków atmosferycznych, widoczne jest po upływie 2-3 tygodni. Puma Super najskuteczniej niszczy chwasty od fazy 2 liści do fazy krzewienia.

TERMIN STOSOWANIA

Pszenica jara - stosować od pełni fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Dawka 0,8-1 l/ha.

Jednoczesne zwalczanie owsa głuchego i chwastów dwuliściennych jest możliwe poprzez łączne stosowanie PUMY ze środkami zawierającymi MCPA (Chwastox Extra, D, M, F, DF) 2,4 D (Aminopielik D, M, P) oraz Grodyl w zalecanych dawkach i terminach stosowania.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto - PUMA zalecana jest do zwalczania miotły zbożowej, wiosną po ruszeniu wegetacji. Dawka 1-1,2 l/ha.

Do jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych, stosować łącznie z preparatami: GRANSTAR, STARANE, GRODYL

Puma Super 1,2 l/ha + Grodyl 20 g/ha Puma Super 1,2 l/ha + Granstar 15-20 g/ha Puma Super 1,2 l/ha + Starane 0,6-0,8/ha

PUMA UNIWERSAL 069 EW - preparat przeznaczony do powschodowego zwalczania owsa głuchego, miotły zbożowej i innych chwastów jednoliściennych w uprawach pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego oraz pszenżyta ozimego i żyta.

Pobierany jest przez liście i przemieszczany do stożków wzrostu łodyg i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie preparatu widoczne jest po upływie 2-3 tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy 2 liści do fazy krzewienia.

TERMIN STOSOWANIA

Pszenica jara, jęczmień jary - w fazie krzewienia, najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło zbóż. Owies głuchy powinien być w fazie od 2 liści do końca fazy krzewienia. Dawka 0,8 - 1 l/ha.

Jednoczesne zwalczanie owsa głuchego i chwastów dwuliściennych jest możliwe poprzez łączne stosowanie Pumy ze środkami zawierającymi MCPA /Chwastox Extra, D, M, F, DF/, 2,4 D /Aminopielik D, M, P/ oraz Grodyl w zalecanych dawkach i terminach stosowania:

Puma Uniwersal 1l/ha + Chwastox Extra 3l/ha Puma Uniwersal 1l/ha + Grodyl 20 g/ha

W pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie PUMA zalecana jest do zwalczania miotły zbożowej wiosną, po ruszeniu wegetacji. Dawka 1-1,2 l/ha. Do jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych można Pumę stosować łącznie z preparatami GRANSTAR, STARANE, GRODYL. W wymienionych mieszankach PUMA powinna być stosowana w dawce 1,2 l/ha.

ROKITURON M 420 S.C. - środek przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, owsa głuchego oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym i życie.

TERMIN STOSOWANIA - jesienią lub wiosną od fazy 3 liści do pełni krzewienia zbóż. Dawka 4-5 l/ha.

<< Wróć

Zajmujemy się pomocą dla instytucji rolniczych i rolników indywidualnych.

W naszej działalności jesteśmy wspierani przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne organizacje rządowe i pozarządowe.