^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : niedziela, 2 grudzień 2018
9
Data : niedziela, 9 grudzień 2018
16
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Debata na temat energii w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Częstochowie

9 maja b.r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się pierwsza edycja debaty i warsztatów o efektywności energetycznej pt. „Porozmawiajmy o Energii 2017”. Inicjatorem i organizatorem tego  wydarzenia była firma NUMERON Pracownia Informatyki Sp. z o.o.  we współpracy z m.in. z Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości.

zarowka

Celem spotkania była prezentacja aktualnej i praktycznej wiedzy o stanie prawa oraz metodach zarządzania gospodarką energetyczną w biznesie i samorządzie terytorialnym, prezentacja doświadczeń ekspertów z różnych branż, oferujących rozwiązania proefektywnościowe a także wsparcie regionalnego biznesu. Spotkanie było objęte Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Poza UM Częstochowy, wśród instytucji wspierających wydarzenie znalazły się m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego, Loża Częstochowska BCC. Uczestnicy konferencji mieli do wyboru dwie ścieżki tematyczne: Biznes oraz Samorząd. W gronie prelegentów wystąpili m.in. Anna Rybaczuk (DEKRA; wieloletni auditor Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Efektywności Energetycznej), Wojciech Halkiewicz (7bar Sp. z o.o.; specjalista i audytor systemów sprężonego powietrza z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży), Michał Bar (zastępca dyrektora ds. Przemysłu w KAPE S.A.; autor wielu opracowań tematycznych, szkoleń i warsztatów związanych z tematyką audytów energetycznych oraz programem białych certyfikatów), Marek Wachelka (prezes zarządu INERGIS S.A.).
Podczas prawie 25 wystąpień przewijały się tematy ważne z punktu widzenia współczesnej energetyki. Prawo nakłada liczne obowiązki na energochłonne branże przemysłu, a z drugiej strony wspiera efektywnych konsumentów energii, subsydiując wydatki ponoszone na proefektywnościowe przedsięwzięcia.


IT w energetyce – odczyt i analiza danych pomiarowych

Przyszłe lata, a zwłaszcza obecny rok 2017, będą  skupione na działaniach poprawiających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach - to czas wyzwań związanych z obowiązkowym audytem energetycznym, obowiązkiem realizacji inwestycji poprawiających efektywność energetyczną, inwestycjami w OZE. Dlatego diagnoza  stanu wyjściowego, jak również weryfikacja efektów wykonanych działań wymaga sprawnych narzędzi informatycznych dających rzetelną informację na temat struktury zużycia mediów energetycznych.
       Pracownia Informatyki NUMERON, specjalizująca się w projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych dla energochłonnych branż przemysłu i energetyki zawodowej zaprezentowała autorskie oprogramowanie oraz urządzenia transmisyjne do szybkiej aktywizacji danych pomiarowych. Nowoczesne systemy informatyczne i urządzenia transmisyjne  to zarówno źródło wiedzy jak i wsparcie efektywności energetycznej, za ich pomocą możliwe jest bardzo precyzyjne kontrolowanie energetycznych mediów – wody i ścieków, energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego jak również sprężonego powietrza.

Firma Schrack Technik również  zaprezentowała urządzenia systemu wsparcia efektywności energetycznej  w oparciu o liczniki energii elektrycznej oraz odpowiedniego oprogramowania, systemy do zdalnych odczytów wskazań liczników – energii elektrycznej, gazu, wody oraz ciepła.

       Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) to  niezależny ekspert ds. szeroko rozumianej efektywności energetycznej -  świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Pracownia Projektów Budowlanych, działająca w ramach KAPE oferuje kompleksową obsługę projektową w zakresie energooszczędnych inwestycji budowlanych i pomoc w ich realizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu projektów architektoniczno-budowlanych budynków energooszczędnych oraz w standardzie pasywnym a także audytów energetycznych budynków – użyteczności publicznej, mieszkalnych, usługowych oraz produkcyjnych. KAPE wykonuje także specjalistyczne pomiary termowizyjne pozwalające na ocenę stanu izolacyjności budynków, w tym identyfikację miejsc strat ciepła, obliczenia numeryczne detali konstrukcyjnych w celu określenia wartości współczynników przenikania ciepła dla mostków cieplnych oraz współczynnika temperaturowego fRsi. Przygotowuje także analizy kosztów życia budynku LCC – czyli wszystkich kosztów ponoszonych podczas całego życia inwestycji  (planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji i likwidacji) oraz oceny cyklu życia LCA -  czyli negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne (wszystkie czynniki od momentu pozyskania surowców do procesów związanych z likwidacją produktu w zakresie zużycia energii i wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

7Bar – specjaliści w redukcji kosztów sprężonego powietrza

Firma zajmuje się detekcją i pomiarami wielkości wycieków sprężonego powietrza, naprawą wycieków, pomiarami przepływu, ciśnienia, temperatury i punktu rosy sprężonego powietrza, pomiarami weryfikacji wydajności sprężarek oraz ich pracy, analizą obciążenia sprężarek, inwentaryzacją sieci sprężonego powietrza, symulacją pracy sprężarek w różnych kombinacjach, co pozwala je najlepiej skonfigurować, szkoleniami użytkowników i specjalistów w dziedzinie sprężonego powietrza, serwisem końca instalacji pneumatycznej oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi sprężonego powietrza.

Efektywność energetyczna to tematyka istotna dla biznesu, jak również jednostek samorządu terytorialnego. Poważne wyzwania w obszarze kształtowania lokalnej gospodarki energetycznej postawiono również przed samorządami: gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, bilansowanie obszarowe, czy wreszcie klastry energii – to tylko niektóre z poruszanych zagadnień. W konferencji uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli firm związanych z energetyką oraz urzędów miast i gmin.

Więcej informacji na tematy poruszane podczas debaty znajdują się na stronie

https://www.numeron.pl/porozmawiajmy-o-energii/