^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
10
13
14
17
19
21
24
Data : czwartek, 24 styczeń 2019
26
27
29
Data : wtorek, 29 styczeń 2019

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Zmiany w realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i rolnictwa ekologicznego

13 kwietnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Płatności Bezpośrednich z doradcami rolnośrodowiskowymi.

Celem spotkania było przedstawienie informacji o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących:

Programu rolnośrodowiskowego z PROW 2007- 2013

Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020logo ministerstwa

Działania rolnictwo ekologiczne z PROW 2014-2020.

Najistotniejsze zmiany dotyczące Programu rolnośrodowiskowego z PROW 2007- 2013 to:

1.Rozszerzenie listy roślin o groch siewny (w tym peluszka) z rośliną podporową (Pakiet 1. i 2.), babkę płesznik (Pakiet 1. i 2.), skorzonerę (Pakiet 2.).

2. W przypadku uprawy w ramach wariantu 2.9. i 2.10.: agrestu, borówki wysokiej i średniej, jeżyny, porzeczki możliwa jest zmiana tych roślin na inną roślinę uprawianą w ramach wariantu 2.1., 2.2., 2.5., 2.6., 2.7., lub 2.8. lub na truskawkę lub na poziomkę lub na malinę. Dopuszczona jest tym samym zmiana wielkości obszaru, na którym jest uprawiany agrest lub borówka wysoka i średnia lub jeżyna lub porzeczka.

           W działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020;

1 Będzie możliwość realizacji jednocześnie więcej niż jednego (innego rodzaju) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Nowe zobowiązania będą mogły być podjęte w każdym roku (a nie jak dotychczas w pierwszym i drugim) – dotyczy to również rolników, którzy rozpoczęli działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w 2015 i 2016 r.

2.Skutki niespełnienia warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-  klimatycznych nie będą tak dotkliwe. Jeśli rolnik nie spełnił warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w pierwszym roku – zobowiązanie rolno- środowiskowo-klimatyczne uznane zostaje za podjęte. Jeśli rolnik nie spełnił warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w roku drugim i latach następnych – zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne będzie nadal kontynuowane.

3.Wprowadza się wyże stawki płatności ramach wariantu 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni (zmiana PROW 2014-2020).

         1 900 zł/sztukę (konie małopolskie i konie wielkopolskie) oraz

         1700 zł/sztukę (pozostałe rasy koni).

4. Prowadzenie rejestru działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej będzie obowiązkowe do gruntów objętych zobowiązaniem PRŚK. Prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej nie będzie dotyczyło rolników realizujących Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych.

5. Rozszerzono listę roślin wspieranych w ramach w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone o następujące gatunki: cykoria warzywna (liściowa, sałatowa), pieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa), roszpunka (roszponka) warzywna, mięta okrągłolistna, mięta długolistna, kminek zwyczajny, babka płesznik, szarłat, groch siewny (jadalny i pastewny w tym peluszka) z rośliną podporową.

6. Doprecyzowano przepisy w zakresie dostarczenia do ARiMR wyników analizy gleby w

Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone.

W pierwszym roku - kopia analizy gleby, którą rolnik ma obowiązek dostarczyć do ARiMR będzie zawierała wyniki dotyczące poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym.

W piątym roku – analiza gleby, którą rolnik ma obowiązek dostarczyć do ARiMR będzie zawierała wyniki dotyczące działek rolnych położnych na gruntach ornych będących w jego posiadaniu i dla których była wykonana pierwsza analiza gleby. Ponadto oświadczenie, w którym rolnik wskazuje, jakich działek rolnych dotyczą przekazane wyniki analizy gleby, będzie sporządzane na formularzu udostępnionym przez  ARiMR.

7. Usunięto wymóg dotyczący rozstawy drzew w ramach Pakietu 3. Zachowanie sadówtradycyjnych odmian drzew owocowych (zmiana PROW 2014-2020). Określona minimalna liczba drzew w sadzie tradycyjnym czyli 90 drzew w przeliczeniu na  1 ha będzie wystarczająca do prawidłowej realizację celów pakietu. W działaniu Rolnictwo ekologiczne z PROW 2014-2020 wprowadzono głównie zmiany w zakresie pakietu uprawy sadownicze.

1.Od 2017 r. – do wsparcia kwalifikują się także nowo nasadzone plantacje drzew/krzewów (obok dotychczas istniejących możliwości).

Materiał szkółkarski drzew i krzewów (malin, jeżyny, porzeczki i agrestu) czyli gatunków roślin objętych ustawą o nasiennictwie musi być kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany roślin sadowniczych lub materiał szkółkarski CAC, który spełnia minimalne wymagania jakościowe, takie jak materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany w zakresie wysokości drzewa i średnicy pnia.

Jakość zakupionego materiału szkółkarskiego musi być potwierdzona stosownym dokumentem.

Drzew i krzewów nowo nasadzonych powinno być tyle by spełniony był wymóg minimalnej obsady.

2.W nowych nasadzeniach (drzew i krzewów) wymagane będzie wykonywanie zabiegów agrotechnicznych ( np. nawożenie w oparciu o wyniki badania gleby, ochrona przed chorobami i szkodnikami ) i zabiegów pielęgnacyjnych (np. cięcie formujące i sanitarne).

3. Do 9 czerwca rolnik musi powiadomić AR i MR o dokonanym nasadzeniu drzew i/lub krzewów owocowych.

4. Gatunki takie jak agrest, porzeczki, borówkę wysoką i średnia, jeżynę, przeniesiono do upraw jagodowych czyli zobowiązania realizowanego na gruntach ornych. Taka kwalifikacja pozwala na zmianę uprawianych roślin w ramach wariantu upraw jagodowych.

W tych przypadkach także do 9 czerwca należy powiadomić AR i MR o dokonanej zmianie roślin.

5. Nowe inne zobowiązanie rolnik może podejmować w kolejnych latach, a nie tylko w drugim roku. Ta możliwość poszerzenia zobowiązań dotyczy także rolników, którzy rozpoczęli działanie rolnictwo ekologiczne w 2015 lub 2016 roku.

6. Skutki niespełnienia warunków przyznania płatności ekologicznych nie będą tak dotkliwe. Nie spełnienie wymogów przyznania tych płatności w pierwszym roku, będzie dawało możliwość złożenia wniosku od nowa w kolejnym roku. Gdy niespełnienie wymogów w drugim lub kolejnych latach będzie miało miejsce,     zobowiązanie będzie mogło być przez rolnika nadal kontynuowane.

7. Do wyliczenia minimalnej obsady zwierząt dla pakietów 5 i 11. Uprawy paszowe, nie będą brane pod uwagę powierzchnie gruntów z uprawą na nawóz zielony.

8. Rozszerzono listę roślin. Wprowadzono niżej wymienione gatunki do odpowiednich pakietów działania: topinambur, groch siewny z rośliną podporową, wykę kosmatą na materiał siewny i wykę kosmatą ( w tym z rośliną podporową i jako uprawę roczną), skorzonerę, babkę płesznik, pigwowca japońskiego, świdośliwę, żurawinę i różę jabłkowatą.

Wyżej przedstawiona informacja służy tylko to zorientowania się w zmianach jakie wprowadzone będą do trzech działań z PROW 2007- 2013 i PROW 2014- 2020, w kwietniu 2017 roku.

Beneficjenci zainteresowani realizacją zobowiązań rolnośrodowiskowy, rolno-środowiskowo-klimatycznych lub rolnictwa ekologicznego muszą jednak koniecznie zaznajomić się ze zmianami rozporządzeń, które można odnaleźć na www.sejm.gov.pl, lub www.minrol.gov.pl.

Przygotowano na podstawie informacji przekazanych w MR i RW 13.04.2017