^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
10
13
14
17
19
24
Data : czwartek, 24 styczeń 2019
26
27

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Obrót nawozami naturalnymi

Do nawozów naturalnych w myśl przepisów prawa czyli ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r ( tekst jednolity w obwieszczeniu Marszałka Sejmu z dnia 9 marca 2017 roku poz.668), zaliczamy:

  • obornik, gnojówkę i gnojowicę
  • pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich odchody, z wyjątkiem pszczół, bez dodatków innych substancji
  • guano

przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawarta między nabywającym i zbywającym nawóz naturalny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, musi być przechowywana przez obie strony co najmniej przez 8 lat od dnia jej zawarcia.

Nabywca nawozu naturalnego powinien opracować w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia, ale nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania zakupionego nawozu .

Plan nawozowy winien być przygotowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej czyli na postawie składu chemicznego nabytego nawozu oraz potrzeb pokarmowych roślin, pod które będzie zastosowany zakupiony nawóz i zasobności gleby nawożonego gruntu.

Wobec powyższych wymagań prawa (ustawa o nawozach i nawożeniu) kupujący nawóz naturalny do celów nawożenia musi znać skład chemiczny zakupionego nawozu, który określa np. Okręgowa stacja chemiczno-rolnicza. Poza tym musi mieć aktualne wyniki badania gleby czyli gruntu, na którym ma być zastosowane nawożenie zakupionym nawozem. Posiadanie tych danych pozwala dopiero na prawidłowe przygotowanie planu nawozowego.

Sporządzony plan nawozowy należy przekazać do zaopiniowania Okręgowej stację chemiczno-rolniczą. Kopia sporządzonego planu nawozowego wraz z uzyskaną opinią musi być przekazana do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii.

Kontrolę wyżej opisanych prawnych zasad nabywania i stosowania nawozów naturalnych, może przeprowadzić Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (posiadanie wymaganej umowy) oraz Inspekcja Ochrony Środowiska (posiadanie planu nawozowego i jego stosowanie).

Jeżeli nabywca nawozu naturalnego nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawozowego lub stosuje nawozy naturalne niezgodnie z zaopiniowanym planem nawożenia podlega karze grzywny, w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Mając na uwadze powyżej przypomniane zasad obrotu nawozami naturalnymi, należy pamiętać, że nawet „po sąsiedzku” nabywane nawozy naturalne do wykorzystania rolniczego nie zwalniają z obowiązujących przepisach prawa czyli ustawy o nawozach i nawożeniu.

Opracowano na podstawie : Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2017 roku poz. 668).