^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : niedziela, 2 grudzień 2018
9
Data : niedziela, 9 grudzień 2018
16
17
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w ramach Programu STOP SMOG

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” który jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.

 

 

smog stop

   Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

   Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  • - zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  • - zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

   Programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane budynki mieszkalne jednorodzinne, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja).

Dofinansowaniem objęta jest:

1. wymiana, modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na:

- kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,

- kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

   Spełnienie powyższych wymogów potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie.

 Kwota dotacji, wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż: 

Dotowana inwestycja

Maksymalna kwota dofinansowania [zł]

Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkie automatycznym spełniającym wymogi 5 klasy wg. Kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012

4500

Kocioł gazowy

3000

Kocioł olejowy

3000

Kocioł opalany biomasą spłeniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012

4500

Kocioł elektryczny

2500

Wymiennik ciepła/opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

2000

Powietrzna pompa ciepła

7500

Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

12500

Budoww, modernizacja lub wymiana c.o.

5000

2. Zabudowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wyłącznie takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1, potwierdzoną sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości „Solar Keymark”.

Kwota dotacji inwestycji, wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

Dotowana inwestycja

Maksymalna kwota dofinansowania [zł]

Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości „Solar Keymark”

2250

Powietrzna pompa ciepła

4500

Pompa ciepła (gruntowe i pozostałe)

7500

 

3. Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.: docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi.

Kwota dotacji inwestycji, wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

Inwestycja

Maksymalna kwota dofinansowania [zł]

Docieplenie ścian

3750

Docieplenie stropodachów i dachów

2250

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

3000

   Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

   Dofinansowaniu nie podlegają zadania ukończone przed dniem 01.01.2017 r, a realizację zadania należy zakończyć najpóźniej do dnia 31.05.2018 r.

   UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

  Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony Punk Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, gdzie Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Więcej informacji na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach