^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Gospodarstwo państwa Grim z Kornowaca przykładem do naśladowania.

Gospodarstwo Pawła i Jolanty Grim znajduje się we wsi Kornowac, położonej w niezwykle malowniczej gminie Kornowac w powiecie raciborskim. Gmina promuje się jako „Gmina z widokami” i na takie miano zasługuje, dzięki obfitości cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo siedlisk. Głównymi atutami gminy są unikatowa przyroda, a także nadzwyczaj piękne krajobrazy, z możliwością obserwacji szczytów Beskidu Śląskiego, Pradziada w Jesionikach, Biskupiej Kopy w Górach Opawskich (Sudety) i Góry św. Anny. Tutejszemu bogactwu przyrodniczemu sprzyja niezbyt intensywna gospodarka rolna, oraz bliskość korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, który biegnie wzdłuż Odry, od Bramy Morawskiej do Bałtyku. Od dziesiątków tysięcy lat korytarz ten umożliwia organizmom żywym wędrówkę z południa na północ oraz odwrotnie.
Gleby gminy Kornowac są żyzne, jednakże duże spadki terenu i liczne wilgotne dolinki bardzo utrudniają mechaniczną uprawę roli i zbiór plonów, za to wybitnie sprzyjają zachowaniu bogatego w gatunki świata roślin, grzybów i zwierząt.
Gospodarstwo zajmuje powierzchnię 14 ha. Połowę powierzchni stanowią użytki zielone, a na gruntach ornych uprawiane są zboża oraz mieszanki zbóż z motylkowatymi drobnonasiennymi, głównie koniczyną. Prowadzona jest hodowla zwierząt: kóz, owiec, koni a także świń, królików, nutrii.
Małżonkowie spędzają dużo czasu na wycieczkach po okolicznych łąkach i lasach, zwłaszcza tych własnych. Na terenie gospodarstwa zaobserwowali wiele gatunków ptaków m.in: rudzik, sójka, kos, dzierzba gąsiorek, dzięcioł, sikorki, sowa, bażant. Występuje tu wiele roślin i zwierząt, chronionych, np. orzesznica. Wśród roślin szczególnie należy wymienić: skrzyp olbrzymi, paproć górską, podrzenia żebrowca, storczyka-kukułkę szerokolistną.
Gospodarstwo od 10 lat objęte jest programem rolnośrodowiskowym, a od przyszłego roku wejdzie w program ekologiczny PROW 2014-2020.
Odkąd pan Paweł przejął gospodarstwo po rodzicach stosuje wyłącznie ekologiczne praktyki, do czego skłaniają go własne poglądy, które podziela jego żona Jolanta. Oboje kochają przyrodę i starają się służyć jej jak najlepiej. Życie i praca w zgodzie z przyrodą i na jej korzyść jest ich zdaniem, jedynym słusznym sposobem.
Uprawiane rośliny nawozi się wyłącznie naturalnymi nawozami, czyli obornikiem i kompostem wytwarzanym w gospodarstwie. Nie stosuje się żadnych sztucznych środków ochrony roślin.
Państwo Grim żyją i pracują w taki sposób, aby nie zakłócać naturalnych procesów występujących w środowisku. W każdym aspekcie tego gospodarstwa jest to widoczne. Stale dokształcają się w zakresie ekologicznych metod gospodarowania, a także pogłębiają wiedzę o środowisku, czytając liczne publikacje i uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i wystawach. Przyjaźnią się z zamieszkałym na terenie gminy znanym przyrodnikiem, dendrologiem dr Janem Dudą. Częste rozmowy i porady pana doktora owocują właściwą ochroną żyjących w obrębie gospodarstwa organizmów. Młodzi gospodarze starają się propagować przyjazny przyrodzie styl życia i gospodarowania, uczestnicząc w lokalnych imprezach o tematyce rolniczej i ekologicznej.
Warto zwrócić uwagę na zastosowanie techniki uprawy warzyw metodą permakulturową na grządkach wzniesionych. Permakultura jest gałęzią projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworzącą m.in. samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych. W naturalnych ekosystemach, z których zwolennicy permakultury czerpią inspirację, nie występuje zbyt często takie zjawisko jak naga gleba bez okrywy. Tymczasem gleba w tradycyjnych ogrodach jest regularnie przekopywana, regularnie pozostawiana przez dużą część roku bez jakiejkolwiek okrywy, regularnie zubażana w składniki odżywcze. Poprzez takie praktyki zmniejsza się zawartość materii organicznej w glebie, po czym ciężko trzeba pracować nad tym by ją podnieść (np. dodając kompost i mieszając go z wierzchnią warstwą gleby). Ogród permakulturowy natomiast, to ogród różnorodny i zbalansowany – naturalna bioróżnorodność roślin gwarantuje im wyważoną koegzystencję. Efektem jest ich witalność, przynosząca wymierne zyski w postaci zdrowych, zróżnicowanych plonów. Chemiczne środki ochrony roślin są zastąpione praktykami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, a zapobieganie chorobom i szkodnikom następuje tylko poprzez biologiczną różnorodność i zrównoważony sposób gospodarowania: partnerstwo roślin i bio-asekurację. Do podlewania warzyw wykorzystywana jest woda deszczowa, a przy tworzeniu grządki wzniesionej wykorzystywana jest ściółka z zrębków drewna lub słomy.
Również grunty orne uprawiane są przy zastosowaniu powyższych metod, więc na teranie całego gospodarstwa nie stosuje się nigdy chemicznych środków ochrony roślin, ani nawozów.
Zwierzęta większość czasu przebywają na wybiegach i pastwiskach, więc obornika wytwarzanego w pomieszczeniach inwentarskich jest niewiele. Przed wywiezieniem na pole jest on dodatkowo kompostowany. Łąki są użytkowane ekstensywnie, a ewentualne koszenie zawsze rozpoczyna się od środka na zewnątrz.
Dodatkowo państwo Grim utrzymują pasiekę. Zachowane są miejsca z roślinami do pozyskiwania miodu, a także bytowania drobnych zwierząt, owadów i ptaków: łąki, zagajniki, oczka wodne, składowiska gałęzi, miedze śródpolne. Na polach stosuje się poplony. Większość gruntu na zimę jest zazieleniona. Również w ogrodzie domowym i sadzie zwierzętom dzikim i owadom jest bardzo dobrze, np. węże składają jaja na grządkach, z których wylęgają się młode. Często widuje się ptaki, owady zapylające, wiewiórki, jeże, gryzonie itd.
Niedawno pani Jolanta otrzymała dotację na budowę serowarni i rozpoczęto przygotowania do jej budowy. Produktami serowarni będą sery z mleka koziego. Mleko pochodzić będzie wyłącznie od własnych zwierząt, karmionych ekologicznymi paszami. Państwo Grim mają już pewne doświadczenie w produkcji serów, które od dłuższego czasu wytwarzają na użytek rodziny i sąsiadów. Są to sery o wysokich walorach zdrowotnych i smakowych. Dobrze tolerowane przez alergików.
Paweł i Jolanta Grimowie pragną służyć przykładem także innym gospodarstwom, wierzą, że ich metody gospodarowania przyniosą korzyść środowisku naturalnemu i im samym.

 

gałęzie ułożone na pastwisku będące ostoją małych stworzeńkonie ras rodzimychkozykozy 2owce i kozy na pastwiskuPan Paweł Grim ze swoją ulubienicąpasiekarośliny miododajne na pastwisku użytkowanym ekstensywnieróżnorodność na grządce wzniesionejtworzenie okrywy gruntu ze ściółki słomianejźrebak