^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
7
15
Data : poniedziałek, 15 lipiec 2019
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Galeria

baner galeria27  

FIO - nabór do 21 stycznia 2019 r.

Program Fundusz Inicjatyw ObywatelskichTo już kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – czyli rządowego Programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne .


FIO wielokrotnie wspierało wiele inicjatyw realizowanych na obszarach wiejskich przez lokalne organizacje, w niektórych z nich uczestniczyliśmy( ŚODR) wspierająco , w tym dydaktycznie.
Zakres działań podejmowanych przez pomysłodawców nie został wyczerpany warto więc aplikować o wsparcie i w tym roku , zwłaszcza że w tej edycji planuje się dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów.


Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje w tym roku priorytety 2,3,4 tj.
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
3. Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.


Istotne jest kto może ubiegać się o przyznanie dotacji w 2019 roku, otóż są to między innymi :
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
- spółdzielnie socjalne

WAŻNE !!!!
• termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15
• projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
• kwota dotacji - od 20 000 do 300 000 PLN
• wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę
• podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego
.

Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie : www.niw.gov.pl