^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
Data : wtorek, 4 czerwiec 2019
6
8
9
10
Data : poniedziałek, 10 czerwiec 2019
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
30
Data : niedziela, 30 czerwiec 2019

Galeria

baner galeria27  

Program azotanowy

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w miejsce dotychczasowego wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (tzw.OSN) wprowadziła dla prowadzących produkcję rolną , w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność , w ramach której przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot , obowiązek realizowania tzw. programu azotanowego .

Program ten wprowadzony został w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu , a jego wymagania obowiązują od 27 lipca 2018 r.

Odrębne terminy dotyczą :

* sporządzania planu nawożenia azotem , które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r. ,

* dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie azotanowym , które zaczną obowiązywać:

- dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP po 31 grudnia 2021 r. ,

- dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP po 31 grudnia 2024 r.

Wymagania programu azotanowego obejmują:

  • - sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów zawierających azot ,
  • - terminy w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów zawierających azot ,
  • - warunki przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych ) , w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania ,
  • - zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem ,
  • - sposób dokumentowania realizacji programu azotanowego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w miejsce dotychczasowego wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (tzw.OSN) wprowadziła dla prowadzących produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, obowiązek realizowania tzw. programu azotanowego.

Program ten wprowadzony został w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, a jego wymagania obowiązują od 27 lipca 2018 r.

Odrębne terminy dotyczą:

* sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r. ,

* dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie azotanowym, które zaczną obowiązywać:

- dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP po 31 grudnia 2021 r

- dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP po 31 grudnia 2024 r.

Wymagania programu azotanowego obejmują:

  • - sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów zawierających azot,
  • - terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów zawierających azot,
  • - warunki przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych), w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
  • - zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
  • - sposób dokumentowania realizacji programu azotanowego.

Do sporządzenia i realizacji planu nawożenia azotem zobowiązane są podmioty prowadzące produkcje rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach, której stosowane są nawozy zawierające azot, a posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiające uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego.

Pozostałe podmioty, które nie mają tego obowiązku stosują nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł. Ponadto, jeżeli podmiot , który nie jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem , opracuje taki plan , stosuje dawki nawozów zgodnie z opracowanym planem nawożenia azotem.

Ponadto inne ważne zagadnienia dotyczące realizacji programu nawozowego  to przestrzeganie terminów stosowania na gruntach rolnych nawozów zawierających azot zarówno naturalnych jaki mineralnych. Reguluje to rozporządzenie o którym wyżej mowa. Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2018 r. poz.1339 ) dostępna jest pod adresem :http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1339/1.

Opracowano na podstawie Biuletynu Informacyjnego MRiRW nr 8/2018 „Program azotanowy dla ochrony wód"

20170928 122759